skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

 1. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETE 2014-2015
 2. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETE 2015-2016
 3. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETE 2016-2017
 4. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETE 2017-2018
 5. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETE 2018-2019
 6. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-I CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2019-2020
 7. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-I CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2020-2021
 8. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-II CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2019-2020
 9. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-II CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2020-2021
 10. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-I CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2021-2022
 11. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-II CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2021-2022
 12. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA_2014-15
 13. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA_2015-16
 14. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2016-2017
 15. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2017-2018
 16. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2018-2019
 17. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2019-2020
 18. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2020-2021
 19. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2019-2020 II CIKLUS
 20. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2020-2021 II CIKLUS
 21. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- I CIKLUS STUDIJA -OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2021-2022
 22. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- II CIKLUS STUDIJA -OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2021-2022
 23. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- II CIKLUS STUDIJA -OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2021-2022
 24. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-I CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2021-2022
 25. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-II CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2021-2022
 26. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2015-2016
 27. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2016.-2017.
 28. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2017.-2018.
 29. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2018-2019.
 30. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2019-2020.
 31. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2020-2021.
 32. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2019-2020. II CIKLUS
 33. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2020-2021. II CIKLUS
 34. REZULTATI-STUDENTSKE ANKETE – OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE I CIKLUS STUDIJA 2021-2022
 35. REZULTATI-STUDENTSKE ANKETE – OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE II CIKLUS 2021-2022
 36. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA – I CIKLUS STUDIJA – 2021-2022
 37. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA – II CIKLUS STUDIJA – 2021-2022 – I
 38. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2014-2015
 39. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2015.-2016.
 40. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2016.-2017.
 41. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2017.-2018.
 42. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2018.-2019.
 43. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2019. -2020.
 44. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2020. -2021. (I CIKLUS)
 45. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2020. -2021. (II CIKLUS)
 46. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2021.-2022. (I CIKLUS)
 47. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2021.-2022. (II CIKLUS)
 48. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2022-2023 (I CIKLUS)
 49. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2022-2023 (II CIKLUS)
 50. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2014.-2015.
 51. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2015.-2016.
 52. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2016.-2017.
 53. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2017.-2018
 54. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2018.-2019
 55. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2019-2020
 56. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2020-2021 I CIKLUS
 57. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2020-2021 II CIKLUS
 58. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA – I CIKLUS STUDIJA- _ 2021-2022
 59. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA – II CIKLUS STUDIJA- 2021-2022 – I
 60. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2014
 61. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2015
 62. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2016
 63. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2017
 64. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2018
 65. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2019
 66. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2020 (I CIKLUS)
 67. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2020 (II CIKLUS)
 68. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2021 (I CIKLUS)
 69. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2021 (II CIKLUS)
 70. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2022 (I CIKLUS)
 71. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2022 (II CIKLUS)
 72. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENSTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA / SARADNIKA I NASTAVE 2017
 73. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENSTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA/SARADNIKA I NASTAVE 2018
 74. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENSTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA/SARADNIKA I NASTAVE 2019
 75. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- STEPEN ZADOVOLJSTVA KORISNIKA BIBLIOTEKE-2018-2019
 76. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- STEPEN ZADOVOLJSTVA KORISNIKA BIBLIOTEKE-2019-2020
 77. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- STEPEN ZADOVOLJSTVA KORISNIKA BIBLIOTEKE-2020-2021
 78. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- STEPEN ZADOVOLJSTVA KORISNIKA BIBLIOTEKE-2020-2021 II CIKLUS
 79. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR I CIKLUS 2019-2020
 80. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR I CIKLUS 2019-2020
 81. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR II CIKLUS 2019-2020
 82. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR II CIKLUS 2019-2020
 83. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR III CIKLUS 2019-2020
 84. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR III CIKLUS 2019-2020
 85. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR I CIKLUS 2020-2021
 86. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR I CIKLUS 2020-2021
 87. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR II CIKLUS 2020-2021
 88. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR II CIKLUS 2020-2021
 89. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA LJETNI SEMESTAR I CIKLUS 2021-2022
 90. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA LJETNI SEMESTAR II CIKLUS 2021-2022
 91. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA ZIMSKI SEMESTAR I CIKLUS 2021-22
 92. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA ZIMSKI SEMESTAR II CIKLUS 2021-22
 93. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE – 2019-2020
 94. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENIH ANKETA ZA STUDENTE, AKADEMSKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 2019-2020
 95. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKASARADNIKA I NASTAVE 2019-2020
 96. ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJA ANKETE ZA DIPLOMIRANE STUDENTA NA I I II CIKLUSA STUDIJA ZA KALENDARSKU 2020 GODINU.
 97. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE ANKETE STEPEN ZADOVOLJSTVA KORISNIKA BIBLIOTEKE – 2019-2020
 98. ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJA ANALIZE O PROLAZNOSTI STUDENATA NA JANUARSKO-FEBRUARSKIM ISPITNIM ROKOVIM I, II I III CIKLUS STUDIJA – 2019-2020
 99. ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJA ANALIZE PROLAZNOSTI STUDENATA NA APRILSKIM, JUNSKO-JULSKIM I SEPTEMBARSKIM ISPITNIM ROKOVIMA 2019-2020
 100. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVENEDIH ANKETA ZA STUDENTE, AKADEMSKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 2020 – 2021
 101. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE PROCJENA STUDENTSKOG OPTEREĆENJA 2020-2021
 102. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKASARADNIKA I NASTAVE 2020-2021
 103. ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJA ANALIZE O PROLAZNOSTI STUDENATA NA JUNSKO-JULSKIM I SEPTEMBARSKIM ISPITNIM ROKOVIMA NA I, II I III CIKLUSU STUDIJA
 104. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE ANKETE STEPEN ZDOVOLJSTVA KORISNIKA BIBLIOTEKE 2020-2021
 105. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2020-2021
 106. ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJA ANALIZE O PROLAZNOSTI STUDENATA NA JANUARSKO-FEBRUARSKIM I APRILSKIM ISPITNIM ROKOVIMA NA I, II I III CIKLUSU STUDIJA
 107. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE ANKETE ZA DIPLOMIRANE STUDENTE 2020-2021
 108. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE ANKETE NA NOVOUPISANE STUDENTE 2021-2022
 109. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE PROCJENA OPTEREĆENJA STUDENATA I CIKLUS 2021-2022
 110. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE PROCJENA OPTEREĆENJA STUDENATA II CIKLUS 2021-2022

 

Back To Top