skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

 1. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Uloga studenata u osiguranju kvalitete 2014-2015
 2. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Uloga studenata u osiguranju kvalitete 2015-2016
 3. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Uloga studenata u osiguranju kvalitete 2016-2017
 4. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Uloga studenata u osiguranju kvalitete 2017-2018
 5. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Uloga studenata u osiguranju kvalitete 2018-2019
 6. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-I ciklus studija -Uloga studenata u osiguranju kvaliteta 2019-2020
 7. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-I ciklus studija -Uloga studenata u osiguranju kvaliteta 2020-2021
 8. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-II ciklus studija -Uloga studenata u osiguranju kvaliteta 2019-2020
 9. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-II ciklus studija -Uloga studenata u osiguranju kvaliteta 2020-2021
 10. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta fizičkih resursa_2014-15
 11. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta fizičkih resursa_2015-16
 12. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-Ocjena kvaliteta fizičkih resursa-2016-2017
 13. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-Ocjena kvaliteta fizičkih resursa-2017-2018
 14. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-Ocjena kvaliteta fizičkih resursa-2018-2019
 15. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-Ocjena kvaliteta fizičkih resursa-2019-2020
 16. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-Ocjena kvaliteta fizičkih resursa-2020-2021
 17. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-Ocjena kvaliteta fizičkih resursa-2019-2020 II CIKLUS
 18. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-Ocjena kvaliteta fizičkih resursa-2020-2021 II CIKLUS
 19. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta nastavnika (saradnika) i nastave 2015-2016
 20. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta nastavnika (saradnika) i nastave 2016.-2017.
 21. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta nastavnika (saradnika) i nastave 2017.-2018.
 22. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta nastavnika (saradnika) i nastave 2018-2019.
 23. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta nastavnika (saradnika) i nastave 2019-2020.
 24. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta nastavnika (saradnika) i nastave 2020-2021.
 25. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta nastavnika (saradnika) i nastave 2019-2020. II CIKLUS
 26. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta nastavnika (saradnika) i nastave 2020-2021. II CIKLUS
 27. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2014-2015
 28. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2015.-2016.
 29. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2016.-2017.
 30. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2017.-2018.
 31. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2018.-2019.
 32. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2019. -2020.
 33. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2020. -2021. (I CIKLUS)
 34. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2020. -2021. (II CIKLUS)
 35. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2014.-2015.
 36. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2015.-2016.
 37. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2016.-2017.
 38. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2017.-2018
 39. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2018.-2019
 40. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2019-2020
 41. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2020-2021 I CIKLUS
 42. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2020-2021 II CIKLUS
 43. ANALIZA-Diplomirani studenti 2014
 44. ANALIZA-Diplomirani studenti 2015
 45. ANALIZA-Diplomirani studenti 2016
 46. ANALIZA-Diplomirani studenti 2017
 47. ANALIZA-Diplomirani studenti 2018
 48. ANALIZA-Diplomirani studenti 2019
 49. ANALIZA-Diplomirani studenti 2020 (I CIKLUS)
 50. ANALIZA-Diplomirani studenti 2020 (II CIKLUS)
 51. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENSTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA / SARADNIKA I NASTAVE 2017
 52. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENSTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA/SARADNIKA I NASTAVE 2018
 53. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENSTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA/SARADNIKA I NASTAVE 2019
 54. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- Stepen zadovoljstva korisnika biblioteke-2018-2019
 55. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- Stepen zadovoljstva korisnika biblioteke-2019-2020
 56. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- Stepen zadovoljstva korisnika biblioteke-2020-2021
 57. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- Stepen zadovoljstva korisnika biblioteke-2020-2021 II CIKLUS
 58. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR I ciklus 2019-2020
 59. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR I ciklus 2019-2020
 60. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR II ciklus 2019-2020
 61. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR II ciklus 2019-2020
 62. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR III ciklus 2019-2020
 63. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR III ciklus 2019-2020
 64. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR I ciklus 2020-2021
 65. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR I ciklus 2020-2021
 66. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR II ciklus 2020-2021
 67. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR II ciklus 2020-2021
 68. Zaključak o usvajanju Analize Ankete za novoupisane studente – 2019-2020
 69. Zaključak o usvajanju rezultata provedenih anketa za studente, akademsko i administrativno osoblje 2019-2020
 70. Zaključak o usvajanju rezultata provedene studentske ankete Ocjena kvaliteta nastavnikasaradnika i nastave 2019-2020
 71. Zaključak o usvajanju informacija ankete za diplomirane studenta na I i II ciklusa studija za kalendarsku 2020 godinu.
 72. Zaključak o usvajanju rezultata provedene ankete Stepen zadovoljstva korisnika biblioteke – 2019-2020
 73. Zaključak o usvajanju informacija analize o prolaznosti studenata na januarsko-februarskim ispitnim rokovim I, II i III ciklus studija – 2019-2020
 74. Zaključak o usvajanju informacija analize prolaznosti studenata na aprilskim, junsko-julskim i septembarskim ispitnim rokovima 2019-2020
 75. Zaključak o usvajanju rezultata provenedih anketa za studente, akademsko i administrativno osoblje 2020 – 2021
 76. Zaključak o usvajanju rezultata provedene studentske ankete Procjena studentskog opterećenja 2020-2021
 77. Zaključak o usvajanju rezultata provedene studentske ankete Ocjena kvaliteta nastavnikasaradnika i nastave 2020-2021
 78. Zaključak o usvajanju informacija analize o prolaznosti studenata na junsko-julskim i septembarskim ispitnim rokovima na I, II i III ciklusu studija
 79. Zaključak o usvajanju rezultata provedene ankete Stepen zdovoljstva korisnika biblioteke 2020-2021
 80. Zaključak o usvajanju Analize ankete za novoupisane studente 2020-2021
 81. Zaključak o usvajanju informacija analize o prolaznosti studenata na januarsko-februarskim i aprilskim ispitnim rokovima na I, II i III ciklusu studija
 82. Zaključak o usvajanju Analize ankete za diplomirane studente 2020-2021
 83. Zaključak o usvajanju analize ankete na novoupisane studente 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top