skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

 1. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETE 2014-2015
 2. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETE 2015-2016
 3. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETE 2016-2017
 4. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETE 2017-2018
 5. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETE 2018-2019
 6. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-I CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2019-2020
 7. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-I CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2020-2021
 8. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-II CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2019-2020
 9. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-II CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2020-2021
 10. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-I CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2021-2022
 11. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-II CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2021-2022
 12. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-I CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2022-2023
 13. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-II CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2022-2023
 14. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA_2014-15
 15. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA_2015-16
 16. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2016-2017
 17. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2017-2018
 18. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2018-2019
 19. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2019-2020
 20. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2020-2021
 21. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2019-2020 II CIKLUS
 22. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2020-2021 II CIKLUS
 23. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- I CIKLUS STUDIJA -OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2021-2022
 24. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- II CIKLUS STUDIJA -OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2021-2022
 25. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- II CIKLUS STUDIJA -OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2021-2022
 26. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- I CIKLUS STUDIJA -OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2022-2023
 27. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- II CIKLUS STUDIJA -OCJENA KVALITETA FIZIČKIH RESURSA-2022-2023
 28. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-I CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2021-2022
 29. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-II CIKLUS STUDIJA -ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA 2021-2022
 30. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2015-2016
 31. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2016.-2017.
 32. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2017.-2018.
 33. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2018-2019.
 34. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2019-2020.
 35. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2020-2021.
 36. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2019-2020. II CIKLUS
 37. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE 2020-2021. II CIKLUS
 38. REZULTATI-STUDENTSKE ANKETE – OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE I CIKLUS STUDIJA 2021-2022
 39. REZULTATI-STUDENTSKE ANKETE – OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE II CIKLUS 2021-2022
 40. REZULTATI-STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE_ I CIKLUS STUDIJA 2022-2023. AKADEMSKA GODINA
 41. REZULTATI-STUDENTSKE ANKETE_OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA (SARADNIKA) I NASTAVE_ II CIKLUS STUDIJA 2022-2023. AKADEMSKA GODINA
 42. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA – I CIKLUS STUDIJA – 2021-2022
 43. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA – II CIKLUS STUDIJA – 2021-2022 – I
 44. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2014-2015
 45. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2015.-2016.
 46. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2016.-2017.
 47. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2017.-2018.
 48. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2018.-2019.
 49. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2019. -2020.
 50. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2020. -2021. (I CIKLUS)
 51. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2020. -2021. (II CIKLUS)
 52. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2021.-2022. (I CIKLUS)
 53. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2021.-2022. (II CIKLUS)
 54. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2022-2023 (I CIKLUS)
 55. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2022-2023 (II CIKLUS)
 56. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2014.-2015.
 57. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2015.-2016.
 58. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2016.-2017.
 59. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2017.-2018
 60. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2018.-2019
 61. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2019-2020
 62. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2020-2021 I CIKLUS
 63. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2020-2021 II CIKLUS
 64. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA – I CIKLUS STUDIJA- _ 2021-2022
 65. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA – II CIKLUS STUDIJA- 2021-2022 – I
 66. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA – I CIKLUS STUDIJA- 2022-2023
 67. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA – II CIKLUS STUDIJA- 2022-2023
 68. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2014
 69. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2015
 70. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2016
 71. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2017
 72. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2018
 73. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2019
 74. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2020 (I CIKLUS)
 75. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2020 (II CIKLUS)
 76. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2021 (I CIKLUS)
 77. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2021 (II CIKLUS)
 78. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2022 (I CIKLUS)
 79. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2022 (II CIKLUS)
 80. ANALIZA-Diplomirani studenti 2023 (I CIKLUS)
 81. ANALIZA-DIPLOMIRANI STUDENTI 2023 (II CIKLUS)
 82. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENSTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA / SARADNIKA I NASTAVE 2017
 83. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENSTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA/SARADNIKA I NASTAVE 2018
 84. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENSTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA/SARADNIKA I NASTAVE 2019
 85. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- STEPEN ZADOVOLJSTVA KORISNIKA BIBLIOTEKE-2018-2019
 86. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- STEPEN ZADOVOLJSTVA KORISNIKA BIBLIOTEKE-2019-2020
 87. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- STEPEN ZADOVOLJSTVA KORISNIKA BIBLIOTEKE-2020-2021
 88. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- STEPEN ZADOVOLJSTVA KORISNIKA BIBLIOTEKE-2020-2021 II CIKLUS
 89. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR I CIKLUS 2019-2020
 90. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR I CIKLUS 2019-2020
 91. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR II CIKLUS 2019-2020
 92. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR II CIKLUS 2019-2020
 93. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR III CIKLUS 2019-2020
 94. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR III CIKLUS 2019-2020
 95. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR I CIKLUS 2020-2021
 96. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR I CIKLUS 2020-2021
 97. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR II CIKLUS 2020-2021
 98. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR II CIKLUS 2020-2021
 99. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA LJETNI SEMESTAR I CIKLUS 2021-2022
 100. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA LJETNI SEMESTAR II CIKLUS 2021-2022
 101. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA ZIMSKI SEMESTAR I CIKLUS 2021-22
 102. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA ZIMSKI SEMESTAR II CIKLUS 2021-22
 103. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR I CIKLUS 2022-2023
 104. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR II CIKLUS 2022-23
 105. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR III ciklus 2022-23
 106. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA LJETNI SEMESTAR I ciklus 2022-2023
 107. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR II ciklus 2022-2023
 108. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE – 2019-2020
 109. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENIH ANKETA ZA STUDENTE, AKADEMSKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 2019-2020
 110. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKASARADNIKA I NASTAVE 2019-2020
 111. ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJA ANKETE ZA DIPLOMIRANE STUDENTA NA I I II CIKLUSA STUDIJA ZA KALENDARSKU 2020 GODINU.
 112. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE ANKETE STEPEN ZADOVOLJSTVA KORISNIKA BIBLIOTEKE – 2019-2020
 113. ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJA ANALIZE O PROLAZNOSTI STUDENATA NA JANUARSKO-FEBRUARSKIM ISPITNIM ROKOVIM I, II I III CIKLUS STUDIJA – 2019-2020
 114. ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJA ANALIZE PROLAZNOSTI STUDENATA NA APRILSKIM, JUNSKO-JULSKIM I SEPTEMBARSKIM ISPITNIM ROKOVIMA 2019-2020
 115. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVENEDIH ANKETA ZA STUDENTE, AKADEMSKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 2020 – 2021
 116. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE PROCJENA STUDENTSKOG OPTEREĆENJA 2020-2021
 117. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKASARADNIKA I NASTAVE 2020-2021
 118. ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJA ANALIZE O PROLAZNOSTI STUDENATA NA JUNSKO-JULSKIM I SEPTEMBARSKIM ISPITNIM ROKOVIMA NA I, II I III CIKLUSU STUDIJA
 119. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE ANKETE STEPEN ZDOVOLJSTVA KORISNIKA BIBLIOTEKE 2020-2021
 120. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2020-2021
 121. ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJA ANALIZE O PROLAZNOSTI STUDENATA NA JANUARSKO-FEBRUARSKIM I APRILSKIM ISPITNIM ROKOVIMA NA I, II I III CIKLUSU STUDIJA
 122. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE ANKETE ZA DIPLOMIRANE STUDENTE 2020-2021
 123. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE ANKETE NA NOVOUPISANE STUDENTE 2021-2022
 124. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE PROCJENA OPTEREĆENJA STUDENATA I CIKLUS 2021-2022
 125. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE PROCJENA OPTEREĆENJA STUDENATA II CIKLUS 2021-2022
 126. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE PROCJENA OPTEREĆENJA STUDENATA I ciklus 2022-2023.
 127. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE PROCJENA OPTEREĆENJA STUDENATA II ciklus 2022-2023.
Back To Top