skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

 1. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Uloga studenata u osiguranju kvalitete 2014-2015
 2. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Uloga studenata u osiguranju kvalitete 2015-2016
 3. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Uloga studenata u osiguranju kvalitete 2016-2017
 4. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Uloga studenata u osiguranju kvalitete 2017-2018
 5. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Uloga studenata u osiguranju kvalitete 2018-2019
 6. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta fizičkih resursa_2014-15
 7. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta fizičkih resursa_2015-16
 8. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-Ocjena kvaliteta fizičkih resursa-2016-2017
 9. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE-Ocjena kvaliteta fizičkih resursa-2017-2018
 10. REZULTATI PROVEDENE ANKETE-Ocjena kvaliteta fizičkih resursa-2018-2019
 11. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta nastavnika (saradnika) i nastave 2015-2016
 12. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta nastavnika (saradnika) i nastave 2016.-2017.
 13. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta nastavnika (saradnika) i nastave 2017.-2018.
 14. REZULTATI PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE_Ocjena kvaliteta nastavnika (saradnika) i nastave 2018-2019.
 15. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2014-2015
 16. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2015.-2016.
 17. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2016.-2017.
 18. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2017.-2018.
 19. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2018.-2019.
 20. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2019. -2020.
 21. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2020. -2021. (I CIKLUS)
 22. ANALIZA ANKETE ZA NOVOUPISANE STUDENTE 2020. -2021. (II CIKLUS)
 23. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2014.-2015.
 24. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2015.-2016.
 25. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2016.-2017.
 26. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2017.-2018
 27. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2018.-2019
 28. ANALIZA ANKETE OCJENA EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 2019-2020
 29. ANALIZA-Diplomirani studenti 2014
 30. ANALIZA-Diplomirani studenti 2015
 31. ANALIZA-Diplomirani studenti 2016
 32. ANALIZA-Diplomirani studenti 2017
 33. ANALIZA-Diplomirani studenti 2018
 34. ANALIZA-Diplomirani studenti 2019
 35. ANALIZA-Diplomirani studenti 2020 (I CIKLUS)
 36. ANALIZA-Diplomirani studenti 2020 (II CIKLUS)
 37. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENSTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA / SARADNIKA I NASTAVE 2017
 38. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENSTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA/SARADNIKA I NASTAVE 2018
 39. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENSTSKE ANKETE OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA/SARADNIKA I NASTAVE 2019
 40. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- Stepen zadovoljstva korisnika biblioteke-2018-2019
 41. REZULTATI PROVEDENE ANKETE- Stepen zadovoljstva korisnika biblioteke-2019-2020
 42. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR I ciklus 19-20
 43. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR I ciklus 19-20
 44. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR II ciklus 19-20
 45. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR II ciklus 19-20
 46. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_ZIMSKI SEMESTAR III ciklus 19-20
 47. ANALIZA PROLAZNOSTI STUDENATA_LJETNI SEMESTAR III ciklus 19-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top