skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2014/2015. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2015/2016. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2016/2017. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2017/2018. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2018/2019. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2019/2020. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2020/2021. GODINU

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2015-2016. AKADEMSKU GODINU

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2016-2017. AKADEMSKU GODINU

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2017-2018. AKADEMSKU GODINU

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2018-2019. AKADEMSKU GODINU

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2019-2020. AKADEMSKU GODINU

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2015/2016

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2016/2017

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2017/2018 

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2018/2019 

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2019/2020 

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2020/2021

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2021/2022

IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH RESURSA ZA 2021/2022. AKADEMSKU GODINU

IZVJEŠTAJ O POTPISANIM SPORAZUMIMA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK SA VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA

IZVJEŠTAJ KANDIDATA PRISTUPNOG PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2020-2021

IZVJEŠTAJ KANDIDATA PRISTUPNOG PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2021-2022

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE USLOVA ZA NAPREDOVANJE 2022- 2023. AKADEMSKA GODINA

IZVJEŠTAJ SPORAZUMI IUT SA FAKULTETIMA I FIRMAMA IZVJEŠTAJ 2022.2023.

PROGRAM MJERA 2021 – 2022. AKADEMSKA GODINA

IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH RESURSA ZA 2022-2023

IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH RESURSA ZA 2023-2024

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2021-2022. AKADEMSKU GODINU

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM KADROVSKIM POTREBAMA ZA 2022-2023. AKADEMSKU GODINU

IZVJEŠTAJ KANDIDATA PRISTUPNOG PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2020-2021

IZVJEŠTAJ KANDIDATA PRISTUPNOG PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2021-2022

IZVJEŠTAJ KANDIDATA PRISTUPNOG PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2022-2023

IZVJEŠTAJ O KANDIDATIMA PRISTUPNOG PREDAVANJA ZA 2022-2023. AKADEMSKU GODINU

IZVJEŠTAJ O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2021-2022. AKADEMSKU GODINU

Program mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog i neakademskog osoblja za 2022- 2023. akademsku godinu

Program mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog i neakademskog osoblja u 2023- 2024. akademskoj godini

IZVJEŠTAJ O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2022-2023. AKADEMSKU GODINU

Back To Top