skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2014/2015. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2015/2016. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2016/2017. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2017/2018. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2018/2019. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2019/2020. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZBORIMA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA ZA 2020/2021. GODINU

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2015-2016. AKADEMSKU GODINU

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2016-2017. AKADEMSKU GODINU

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2017-2018. AKADEMSKU GODINU

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2018-2019. AKADEMSKU GODINU

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2019-2020. AKADEMSKU GODINU

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2015/2016

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2016/2017

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2017/2018 

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2018/2019 

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2019/2020 

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2020/2021

PROGRAM MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2021/2022

IZVJEŠTAJ O STANJU LJUDSKIH RESURSA ZA 2021/2022. AKADEMSKU GODINU

IZVJEŠTAJ O POTPISANIM SPORAZUMIMA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK SA VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA

IZVJEŠTAJ KANDIDATA PRISTUPNOG PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2020-2021

IZVJEŠTAJ KANDIDATA PRISTUPNOG PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2021-2022

Back To Top