skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

ERASMUS + konkurs za mobilnost akademskog i administrativnog osoblja na Rey Juan Carlos Univerzitetu u Španiji

U okviru ERASMUS+ programa mobilnosti raspisan je konkurs za mobilnost akademskog  i administrativnog osoblja Internacionalnog univerziteta Travnik na Rey Juan Carlos Univerzitetu u Madridu, Španija. Predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik će učestvovati na International Staff Meeting ( sastanak međunarodnog osoblja).  …

Pročitaj više

Potpisan Ugovor o najmu sale između Internacionalnog univerziteta Travnik i Skupštine Srednjobosanskog kantona

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, prof. dr. Rajko Kasagić i predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona, Josip Kvasina potpisali su Ugovor o zakupu poslovnog prostora, odnosno najam sale na Internacionalnom univerzitetu Travnik za potrebe održavanja Skupštine SBK/KSB. Iznos zakupnine Zakupoprimac će…

Pročitaj više

O B A V J E Š T E NJ E Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 22.01.2022. godine u 13:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Šezad Hodžić na temu: „NOVE TEHNOLOGIJE, VOŽNJA I PONAŠANJE VOZAČA S GLEDIŠTA SIGURNOSTI CESTOVNOG SAOBRAĆAJA“

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU III CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ   O B A V J E Š T E NJ E Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 22.01.2022. godine u  13:00…

Pročitaj više

O B A V J E Š T E NJ E Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 24.09.2021. godine u 15:00 h, održat će se javna odbrana magistarskog rada, kandidata Nenada Koncul na temu: „ANALIZA STABILIZACIJE PADINA I IZGRADNJA AB POTPORNOG ZIDA U ULICI ZVORNIČKA“

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU II CIKLUS STUDIJA   O B A V J E Š T E NJ E Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 24.09.2021. godine u 15:00 h,…

Pročitaj više
Back To Top