skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

 1. RJEŠENJE ZA RAD I UPIS U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SBK – FPTL
 2. RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR OPĆINSKOG SUDA FPTL
 3. RJEŠENJE ZA RAD I UPIS U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SBK – EFT
 4. RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR OPĆINSKOG SUDA EFT
 5. RJEŠENJE ZA RAD I UPIS U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SBK – SFT
 6. RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR OPĆINSKOG SUDA SFT
 7. RJEŠENJE ZA RAD I UPIS U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SBK – TEF
 8. RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR OPĆINSKOG SUDA TEF
 9. RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR OPĆINSKOG SUDA IUT
 10. RJEŠENJE ZA RAD I UPIS U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SBK – PFT
 11. RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR OPĆINSKOG SUDA PFT
 12. RJEŠENJE ZA RAD I UPIS U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SBK – FMIK
 13. RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR OPĆINSKOG SUDA FMIK
 14. RJEŠENJE ZA RAD I UPIS U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SBK – FIT I RJEŠENJE O PREIMENOVANJU FPTN
 15. RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR OPĆINSKOG SUDA FIT
 16. RJEŠENJE O MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE SBK O PROMJENI ADRESE I SJEDIŠTA I UPIS U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SBK – IUT
 17. RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR OPĆINSKOG SUDA O PROMJENI ADRESE – IUT
 18. RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR OPĆINSKOG SUDA O PROMJENI ADRESE FPTN-SFT-FIT-EFT-PFT-I-TEF
 19. RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR OPĆINSKOG SUDA O PROMJENI ADRESE – FMIK
 20. RJEŠENJE O EVIDENCIJI STUDIJSKIH PROGRAMA UPISANIH U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA EFT
 21. RJEŠENJE O EVIDENCIJI STUDIJSKIH PROGRAMA UPISANIH U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SFT
 22. RJEŠENJE O EVIDENCIJI STUDIJSKIH PROGRAMA UPISANIH U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA PFT
 23. RJEŠENJE O EVIDENCIJI STUDIJSKIH PROGRAMA UPISANIH U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA TEF
 24. RJEŠENJE O EVIDENCIJI STUDIJSKIH PROGRAMA UPISANIH U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA FMIK
 25. RJEŠENJE O EVIDENCIJI STUDIJSKIH PROGRAMA UPISANIH U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA FIT
 26. STATUT IUT
 27. POLITIKA KVALITETA IUT 2016
 28. STATUT STUDENTSKOG PARLAMENTA IUT TRAVNIK
 29. ODOBRENJE REGISTRA
 30. STATUT ALUMNI KLUBA
 31. RIJEŠENJE O UPISU U REGISTAR ALUMNI KLUB IUT
 32. RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR STUDENTSKOG PARLAMENTA
 33. UGOVOR O PRUŽANJU PEDAGOŠKIH USLUGA – KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA
 34. RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR IUT
 35. STATUT IUT – 2020
 36. RJEŠENJE O IZMJENAMA PODATAKA U SUDSKOM REGISTRU – REKTOR
 37. RJEŠENJE ZA RAD I UPIS U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA
 38. RJEŠENJE O UVOĐENJU NOVIH STUDIJSKIH PROGRAMA
 39. RJEŠENJE O UVOĐENJU NOVIH STUDIJSKIH PROGRAMA II
 40. RJEŠENJE O STATUSNOJ PROMJENI STUDIJSKOG PROGRAMA – INFORMACIONI MENADŽMENT – POSLOVNA INFORMATIKA
 41. POTVRDA STUDIJSKIH SMJEROVA NA ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA
 42. RJEŠENJE O IZMJENI I UPISU PODATAKA U REGISTRU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

SAGLASNOSTI

 1. SAGLASNOST ZA IZVOĐENJE PROGRAMA UČENJA STRANIH JEZIKA
 2. SUGLASNOST NA UVOĐENJE ČETVEROGODIŠNJEG DODIPLOMSKOG STUDIJA NA ORGANIZACIJSKOJ JEDINICI EKONOMSKI FAKULTET
 3. SUGLASNOST NA UVOĐENJE ČETVEROGODIŠNJEG DODIPLOMSKOG STUDIJA NA ORGANIZACIJSKOJ JEDINICI EKONOMSKI FAKULTET II
 4. SAGLASNOST ZA ODRŽAVANJE SEMINARA STRUČNOG USAVRŠAVANJA INSTRUKTORA VOŽNJE, PREDSTAVNIKA AUTO ŠKOLA, LICENCIRANIH PREDAVAČA I ISPITIVAČA SFT
 5. SAGLASNOST ZA ORGANIZOVANJE SEMINARA STRUČNOG USAVRŠAVANJA INSTRUKTORA VOŽNJE I LICENCIRANIH ISPITIVAČA SFT
 6. SAGLASNOST ZA ORGANIZOVANJE SEMINARA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ISPITIVAČA, PREDAVAČA I INSTRUKTORA SFT
 7. SAGLASNOST ZA ORGANIZOVANJE I PROVEDBU SEMINARA STRUČNOG USAVRŠAVANJA, LICENCIRANIH PREDAVAČA I LICENCIRANIH ISPITIVAČA U 2018. GODINI- SUGLASNOST I PODRŠKA
 8. SUGLASNOST I PODRŠKA ZA ORGANIZOVANJE I PROVEDBU SEMINARA STRUČNOG USAVRŠAVANJA INSTRUKTORA VOŽNJE, LICENCIRANIH PREDAVAČA I LICENCIRANIH ISPITIVAČA 
 9. SUGLASNOST SAOBRAĆAJNOM FAKULTETU TRAVNIK ZA ORGANIZIRANJE I PROVEDBU STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA INSTUKTORE VOŽNJE KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA IZ UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I LICENCIRANIH ISPITIVAČA IZ UMV
 10. ODLUKA I SAGLASNOST ZA UPIS STUDENATA 2019-2020

 

 1. ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU SBK
 2. STANDARDE I NORMATIVI  ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VISOKOGA OBRAZOVANJA NA PODRUČJU SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/ KANTONA SREDIŠNJA BOSNA 
 3. UPUTSTVO O FORMI I SADRŽAJU DIPLOME I DODATKA DIPLOME KOJU IZDAJU AKREDITIRANE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
 4. PRAVILNIK O POSTUPKU AKREDITACIJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA
 5. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POSTUPKU AKREDITACIJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA
 6. ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O PRIZNAVANJU KVALIFIKACIJA KOJE SE ODNOSE NA VISOKO OBRAZOVANJE U EVROPSKOJ REGIJI
 7. OSNOVE KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Back To Top