skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

O INSTITUTU

Institut Saobraćajnog fakulteta Travnik u Travniku (u daljem tekstu Institut) kao podorganizaciona jedninica Saobraćajnog fakulteta Travnik u Travniku egzistira od 2010. godine. Dugogodišnjim aktivnim djelovanjem i radom svih njegovih stručnjaka i saradnika Institut se razvio u moderan i potentan kolektiv koji u svom radu prati sve evropske i svjetske trendove, razvija djelatnosti i proširuje stručne i tehničke kapacitete u sferi saobraćaja i saobraćajnih sistema sa svim pripadajućim elementima.

S današnje tačke gledišta, Institut je saradnik nadležnih državnih institucija, ali i privatnih kompanija u realizaciji projekata u oblasti saobraćaja.

Također, u svom dosadašnjem radu stručnjaci i saradnici Instituta izradili su i publicirali veći broj istraživanja, projekata, elaborata, studija i ekspertiza. Rad uposlenika Instituta počiva na aktuelnim i najvišim standardima poslovanja, uz korištenje najmodernijih alata ISO međunarodnih standarda u poslovanju kolektiva. Motiviranost našeg osoblja očituje se kroz svakodnevno educiranje i stjecanje novih znanja i vještina u matičnoj oblasti. Imperativ naših uposlenika je realizacija svih ugovorenih poslova u skladu s planiranim ciljevima i interesima klijenata.

Strateški poslovni i društveni cilj Instituta jeste to da kao naučno-stručna institucija bude aktivan učesnik i faktor u poboljšanju stanja i razvijanja saobraćajnog sistema Bosne i Hercegovine i regije.

USLUGE

Imajući u vidu široku lepezu poslova, odnosno vrlo zastupljenu oblast saobraćaja i u savremenom načinu života i rada,

Institut Saobraćajnog fakulteta Travnik u Travniku svojim klijentima nudi vrlo širok spektar usluga.
Naš naučno-stručni tim klijentima, uz garanciju kvalitetnog i profesionalnog odnosa pri realizaciji projekata, može ponuditi sljedeće usluge:

 • elaborati sigurnosti saobraćaja u urbanim sredinama;
 • elaborati za ekološki čistiji i zdraviji način života u urbanim sredinama;
 • istraživanje i unapređenje upravljanja rizicima sigurnosti u saobraćaju;
 • elaborati – projekti priključka (prilaza) na javni put;
 • saobraćajno-transportno inžinjerstvo;
 • edukativno-stručni pristup u rješavanju problema vezanih za sigurnost u saobraćaju;
 • projektiranje i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme na javnim putevima;
 • elaborate o zaštiti i sigurnosti saobraćaja i transporta;
 • ekspertize i stručne analize saobraćajnih nezgoda i prevencija nezgoda u saobraćaju;
 • elaborati upravljanja i istraživanja sigurnosti u saobraćaju;
 • revizija i inspekcija sigurnosti u saobraćaju;
 • edukacija i prevencija u saobraćaju i transportu;
 • studije sigurnosti i zaštiti okoliša u saobraćaju i transportu;
 • organiziranje seminara, okruglih stolova, debata, radionica, simpozija i drugih manifestacija;
 • tumačenje i analiza postojećih propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite u saobraćaju te iz oblasti zaštite okoliša;
 • studije slučaja – analize ranjivih učesnika u saobraćaju (pješaka, biciklista, djece, invalidnih osoba i sl.);
 • konsultantske i savjetodavne usluge iz oblasti saobraćaja i zaštite okoliša;
 • izrada projekata iz oblasti ugodnog i sigurnijeg življenja u urbanim sredinama;
 • izrada projekata iz sigurnosti i zaštite okoliša u saobraćaju i transportu;
 • procjene vrijednosti štete motornih vozila, vozova i drugih vozila itd.
Back To Top