skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka izvodi se nastava u dva modela: 3+2 ili 4+1, što znači tri odnosno četiri godine dodiplomskog studija, dvije odnosno jedna godina magistarskog te tri godine doktorskog studija. Na svim studijskim programima student može birati po kojem modelu želi studirati.

Odsjeci i studijski programi na I ciklusu (3+2 i 4+1) su:

 • Odsjek Mašinstvo
  • Motori i vozila
  • Proizvodno mašinstvo
  • Mašinske konstrukcije
  • Energetika
  • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • Odsjek Elektrotehnika
  • Elektroenergetika
  • Računarstvo i informatika
  • Telekomunikacije
 • Odsjek Građevinarstvo i arhitektura
  • Građevinarstvo
  • Putevi
  • Hidrookolinski inžinjering
  • Arhitektura i urbanizam
 • Odsjek Logistika
  • Privredna i tehnička logistika
  • Logistika sistema
  • Logistički menadžment
 • Odsjek Sigurnost i zaštita na radu
  • Sigurnost
  • Zaštita na radu

Studijski programi na II ciklusu (3+2 i 4+1) su:

 • Odsjek Mašinstvo
 • Odsjek Elektrotehnika
 • Odsjek Građevinarstvo i arhitektura
 • Odsjek Logistika
 • Odsjek Sigurnost i zaštita na radu
 • Odsjek Inžinjerski menadžment

Studijski programi na III ciklusu (3+2+3 ili 4+1+3) su:

 • Odsjek Mašinstvo
 • Odsjek Elektrotehnika
 • Odsjek Arhitektura i urbanizam
 • Odsjek Računarstvo i informatika
 • Odsjek Građevinarstvo
 • Odsjek Sigurnost i zaštita na radu
 • Odsjek Inžinjerski menadžment

Kompetencije

Fakultet politehničkih nauka obrazuje studente za obavljanje logističkih aktivnosti u svim sferama privrednih i neprivrednih djelatnosti. Logistika kao aktivnost treba da obezbijedi konkurentnu prednost za efikasno odvijanje procesa proizvodnje usluga, stvarajući pri tome dodatnu vremensku i prostornu vrijednost uz smanjenje troškova i povećanja kvaliteta, profita i kapitala preduzeća. Studenti koji su završili neki od studijskih programa na Fakultetu politehničkih nauka mogu da se zaposle u razlčitim organizacijama, institucijama i preduzećima, u državnom ili privatnom sektoru privrede, kao i neprivrednim djelatnostima kao što su: industrija, školstvo, zdravstvo, javne ustanove, vojska i policija, osiguranje, saobraćaj i transport. U okviru ovih djelatnosti, aktivnosti logističkog inženjera se ispoljavaju na sljedećim poslovima: fizička distribucija, distribucija, distribucioni inženjering, poslovna i privredna logistika, distribuciona logistika, maloprodaja i veleprodaja, logistika upravljanja maloprodajom, industrijska logistika, skladištenje i ambalažiranja, upravljanje lancima snabdijevanja, logistika u vojsci i policiji, logistika u zdravstvu, osiguranju i dr.

Zvanje koje student stiče završavanjem studija je:

I ciklus:

 • Bakalaureat/bachelor inžinjer (odsjeka) sa naznakom 180 ECTS, odnosno 240 ECTS bodova i nazivom završenog studijskog programa

II ciklus:

 • Magistar (odsjeka) sa naznakom studijskog programa

III ciklus:

 • Doktor (odsjeka) sa naznakom studijskog programa
Back To Top