skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

 1. PLAN SPROVEDBE SAMOEVALUACIJE
 2. AKCIONI PLAN POBOLJŠANJA I UNAPREĐENJA SISTEMA KVALITETA
 3. IZVJEŠTAJ PODUZETIH AKTIVNOSTI NA OSNOVU AKCIONOG PLANA POBOLJŠANJA I UNAPREĐENJA SISTEMA KVALITETA 2016
 4. IZVJEŠTAJ PODUZETIH AKTIVNOSTI NA OSNOVU AKCIONOG PLANA POBOLJŠANJA I UNAPREĐENJA SISTEMA KVALITETA 2017
 5. IZVJEŠTAJ PODUZETIH AKTIVNOSTI NA OSNOVU AKCIONOG PLANA POBOLJŠANJA I UNAPREĐENJA SISTEMA KVALITETA 2018
 6. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA NA REALIZIRANJU AKCIJSKOG PLANA INSTITUCIONALNE AKREDITACIJE-2019
 7. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA PFT 2016-2017
 8. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA EFT 2016-2017
 9. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA FIT 2016-2017
 10. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA FMKT 2016-2017
 11. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA FPTN 2016-2017
 12. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA SFT 2016-2017
 13. ZAKLJUČAK O USVAJANJU ANALIZE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA TEF 2016-2017
 14. IZVJEŠTAJ O SAMOEVALUACIJI
 15. AKCIJSKI PLAN POBOLJŠANJA I UNAPREĐENJA SISTEMA KVALITETA IUT
 16. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O NAPRETKU/IZVJEŠĆE O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA NA REALIZIRANJU AKCIJSKOG PLANA INSTITUCIONALNE AKREDITACIJE
 17. IZVJEŠTAJ O SAMOEVALUACIJI ZA AKADEMSKU 2019/20, 2020/21, 2021/22
 18. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O NAPRETKU/IZVJEŠĆE O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA NA REALIZIRANJU AKCIJSKOG PLANA INSTITUCIONALNE AKREDITACIJE
 19. PLAN PROVEDBE SAMOEVALUACIJE IUT-a 2022.
 20. SELF-EVALUATION REPORT 2019/20, 2020/21, 2021/22
Back To Top