skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2010

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2011

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2012

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2013

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2014

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2015

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2016

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2017

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2018

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2019

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2020

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2021

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2022

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2023

Ekonomski fakultet – EFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2023 – EFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2022 –- EFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2021 –- EFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2020 – EFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2019 – EFT

Fakultet informacionih tehnologija – FIT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2023 – FIT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2022 –- FIT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2021 – FIT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2020 – FIT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2019 – FIT

Fakultet za medije i komunikacije – FMIK

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2023 – FMIK

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2022 –- FMIK

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2021 –FMIK

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2020 – FMIK

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2019 – FMIK

Fakultet politehničkih nauka – FPTN

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2023 – FPTN

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2022 –- FPTN

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2021 –FPTN

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2020 – FPTN

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2019 – FPTN

Fakultet pravnih nauka – PFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2023- PFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2022 –- PFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2021 –PFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2020 – PFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2019 – PFT

Saobraćajni fakultet – SFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2023 – SFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2022 –- SFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2021 –SFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2020 – SFT

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2019 – SFT

Ekološki fakultet – TEF

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2023 – TEF

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2022 –- TEF

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2021 –TEF

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2020 – TEF

Interna-evaluacija naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje 2019 – TEF

Back To Top