skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

 1. ODLUKA O SASTAVU NNV – EFT
 2. ODLUKA O SASTAVU NNV – TEF
 3. ODLUKA O SASTAVU NNV – FPTN
 4. ODLUKA O SASTAVU NNV – SFT
 5. ODLUKA O SASTAVU NNV – FIT
 6. ODLUKA O SASTAVU NNV – FMIK
 7. ODLUKA O SASTAVU NNV – PFT
 8. ODLUKA O IMENOVANJA DEKANA FIT
 9. ODLUKA O IMENOVANJA DEKANA FPTN
 10. ODLUKA O IMENOVANJA DEKANA FMIK
 11. ODLUKA O IMENOVANJA DEKANA PFT
 12. ODLUKA O IMENOVANJA DEKANA TEF
 13. ODLUKA O IMENOVANJA DEKANA EFT
 14. ODLUKA O IMENOVANJA DEKANA SFT
 15. ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA EKOLOŠKOG FAKULTETA
 16. ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA
 17. ODLUKA O IMENOVANJU DEKANA NA ORGANIZACIONOJ JEDINICI EKONOMSKOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 18. ODLUKA O IMENOVANJU DEKANA NA ORGANIZACIONOJ JEDINICI EKOLOŠKOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 19. ODLUKA O IMENOVANJU DEKANA NA ORGANIZACIONOJ JEDINICI FAKULTETA POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU
 20. ODLUKA O IMENOVANJU DEKANA NA ORGANIZACIONOJ JEDINICI FAKULTETA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU
 21. ODLUKA O IMENOVANJU DEKANA NA ORGANIZACIONOJ JEDINICI FAKULTETA ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK U TRAVNIKU
 22. ODLUKA O IMENOVANJU DEKANA NA ORGANIZACIONOJ JEDINICI PRAVNOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 23. ODLUKA O IMENOVANJU DEKANA NA ORGANIZACIONOJ JEDINICI SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 24. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU NASTAVNO-NAUČNOG VIJEĆA EFT
 25. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU NASTAVNO-NAUČNOG VIJEĆA FIT
 26. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU NASTAVNO-NAUČNOG VIJEĆA FMIK
 27. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU NASTAVNO-NAUČNOG VIJEĆA FPTN
 28. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU NASTAVNO-NAUČNOG VIJEĆA PFT
 29. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU NASTAVNO-NAUČNOG VIJEĆA SFT
 30. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU NASTAVNO-NAUČNOG VIJEĆA TEF
 31. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU NASTAVNO-NAUČNOG VIJEĆA FPRN
 32. Odluka o imenovanju dekana na organizacionoj jedinici Fakulteta informacionih tehnologija Travnik u Travniku
 33. Odluka o imenovanju dekana na organizacionoj jedinici Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
 34. Odluka o imenovanju dekana na organizacionoj jedinici Ekonomskog fakulteta Travnik u Travniku
 35. Odluka o imenovanju dekana na organizacionoj jedinici Ekološki fakultet Travnik u Travniku
 36. Odluka o imenovanju dekana na organizacionoj jedinici Pravnog fakulteta Travnik u Travniku
 37. Odluka o imenovanju dekana na organizacionoj jedinici Saobraćajni fakultet Travnik u Travniku
 38. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju nastavno naučnog vijeća PFT
 39. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju nastavno naučnog vijeća TEF
 40. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju nastavno naučnog vijeća EFT
 41. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju Nastavno naučnog vijeća FIT

 

Back To Top