skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

 1. Odluka o sastavu NNV – EFT
 2. Odluka o sastavu NNV – TEF
 3. Odluka o sastavu NNV – FPTN
 4. Odluka o sastavu NNV – SFT
 5. Odluka o sastavu NNV – FIT
 6. Odluka o sastavu NNV – FMIK
 7. Odluka o sastavu NNV – PFT
 8. Odluka o imenovanja Dekana FIT
 9. Odluka o imenovanja Dekana FPTN
 10. Odluka o imenovanja Dekana FMIK
 11. Odluka o imenovanja Dekana PFT
 12. Odluka o imenovanja Dekana TEF
 13. Odluka o imenovanja Dekana EFT
 14. Odluka o imenovanja Dekana SFT
 15. Odluka o imenovanju direktora Instituta Ekološkog fakulteta
 16. Odluka o imenovanju direktora Instituta Saobraćajnog fakulteta
 17. Odluka o imenovanju dekana na organizacionoj jedinici Ekonomskog fakulteta Travnik u Travniku
 18. Odluka o imenovanju dekana na organizacionoj jedinici Ekološkog fakulteta Travnik u Travniku
 19. Odluka o imenovanju dekana na organizacionoj jedinici Fakulteta politehničkih nauka Travnik u Travniku
 20. Odluka o imenovanju dekana na organizacionoj jedinici Fakulteta informacionih tehnologija Travnik u Travniku
 21. Odluka o imenovanju dekana na organizacionoj jedinici Fakulteta za medije i komunikacije Travnik u Travniku
 22. Odluka o imenovanju dekana na organizacionoj jedinici Pravnog fakulteta Travnik u Travniku
 23. Odluka o imenovanju dekana na organizacionoj jedinici Saobraćajnog fakulteta Travnik u Travniku
 24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Nastavno-naučnog vijeća EFT
 25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Nastavno-naučnog vijeća FIT
 26. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Nastavno-naučnog vijeća FMIK
 27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Nastavno-naučnog vijeća FPTN
 28. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Nastavno-naučnog vijeća PFT
 29. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Nastavno-naučnog vijeća SFT
 30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Nastavno-naučnog vijeća TEF
 31. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Nastavno-naučnog vijeća FPRN
Back To Top