skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

U prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, 23.05.2016. godine dodijeljena je institucionalna akreditacija Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku. Akreditacija je formalna potvrda o ispunjenosti kriterija za akreditaciju koje propisuje Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Značaj akreditacije za studente se ogleda kroz postavljanje Univerziteta na domaću i svjetsku listu akreditovanih univerziteta i kroz lakšu i veću mobilnost studenata.

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku je po isteku  akreditacije podnio zahtjev za institucionalnu (re)akreditaciju Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK koji je proslijeđen Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH sa prijedlogom za imenovanjem Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za institucionalnu akreditaciju. Na osnovu izvještaja i mišljenja Komisije stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta, da Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku ispunjava propisane uvjete i da je ispunio svih deset kriterija za institucionalnu akreditaciju, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH dala je Preporuku o akreditaciji Internacionalnog univerziteta Travnik, na osnovu kojeg je Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona dodijelilo Rješenje o institucionalnoj akreditaciji.

Rješenje o akreditaciji 2020
Rjesenje o produženju akreditacije IUT-a
Rješenje o akreditaciji

Back To Top