skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Dobrodošli na stranicu Biblioteke Internacionalnog univerziteta Travnik. Biblioteka Internacionalnog univerziteta Travnik egzistira od 2010. godine. Bibliotečki prostor se sastoji iz tri dijela a to su biblioteka, čitaonica i pomoćna biblioteka. Ukupna površina biblioteke je 68,72 kvadratnih metara, ukupna površina čitaonice je 80,37 kvadratnih metara, dok je ukupna površina pomoćne biblioteke 20,15 kvadratnih metara. Bibiliotečki prostori i čitaonica su adekvatno opremljeni kako bi koristili studentima kao i administrativnom osoblju. Svojom sadržinom fond biblioteke zadovoljava kriterije nastavno-naučnog procesa.

SADRŽAJ BIBLIOTEKE

  • Udžbenička literatura
  • Stručna literatura
  • Završni radovi
  • Magistarski radovi i doktorske disertacije
  • Časopisi

MOGUĆNOSTI PRETRAŽIVANJA U BIBLIOTECI

Studenti Univerziteta mogu koristiti i e-biblioteku . U okviru e–biblioteke omogućen je pristup zbirci udžbeničkih izdanja svih sedam fakulteta Univerziteta. Knjige u full text-u  se mogu pretraživati po imenu autora, po naslovu, po ključnim riječima i po godini izdavanja. Razvoj e-biblioteke se nastavlja te se predviđa pohranjivanje i ostalih objavljenih radova Univerziteta. „E-biblioteka“ je digitalna ponuda biblioteke, te ova usluga omogućava da na određeno vrijeme pozajmite digitalne medije, kao što su e-knjige, e-audio tako što ih jednostavno preuzmete sa naše e-biblioteke

 

OSOBLJE

Ferida Smajić, BA

[email protected]

KONTAKT

Tel:+387 (030) 509-517
E-mail: [email protected]

Radno vrijeme biblioteke i čitaonice je od 09:00 do 15:00 sati od ponedeljka do subote.

Back To Top