skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

U posljednjem semestru studiranja student je obavezan da prijavi temu završnog rada i da predloži mentora završnog rada. Obrazac prijave teme može se preuzeti na studentskoj službi Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku ili kliknom na link :

Preuzmi obrazac prijave teme završnog rada i mentora

 

Preuzmi obrazac prijave stručne prakse i mentora

 

Studenti koji su studirali po nastavnom planu i programu prema kojem je predviđena praksa, dužni su dostaviti Ugovor o obavljanju prakse, a studenti koji su radnom odnosu potvrdu da su u radnom odnosu i da se potvrda izdaje u svrhu obavljanja prakse koja je predviđena nastavnim planom i programom. Navedene dokumente možete preuzeti ispod:

Ugovor o obavljanju prakse – Ekonomski fakultet

 

Ugovor o obavljanju prakse – Saobraćajni fakultet

 

Ugovor o obavljanju prakse – Fakultet za medije i komunikacije

 

Ugovor o obavljanju prakse – Fakultet politehničkih nauka

 

Ugovor o obavljanju prakse – Fakultet informacionih tehnologija

 

Potvrda za praksu – za studente koji su u radnom odnosu

 

Prijava teme za magistarski rad

 

Zahtjev studenata za ocjenu i odbranu završnog rada

 

Zahtjev studenata za ocjenu i odbranu praktičnog rada

 

Plan i program stručne prakse:

Praktična nastava i stručna praksa  FPTN
Praktična nastava i stručna praksa Ekonomski fakultet
Praktična nastava i stručna praksa  Saobraćajni fakultet
Praktična nastava i stručna praksa  FIT
Praktična nastava i stručna praksa  FMKT

 

Studenti su dužni da dostave i dnevnik rada za predviđenu praksu koji mogu preuzeti na studentskoj službi Univerziteta. Dnevnik obuhvata 40 radnih dana kod poslodavca.

Nakon što je student ispunio sve obaveze predviđene nastavnim planom i programom (ovjerio zadnji semester, položio sve ispite koji su predviđeni nastavnim planom i programom prema kojem student studira, prijavio temu završnog rada /praktičnog rada, završio s izradom završnog rada/praktičnog rada  student stječe pravo da podnese zahtjev za ocjenu i odbranu završnog rada i  zakazivanje javne odbrane završnog rada/praktičnog rada.

Student podnosi zahtjev za ocjenu i odbranu završnog rada/praktičnog rada dekanu fakulteta  putem studentske službe. Dekan donosi Rješenje o imenovanju komisije za ocjenu i odbranu završnog rada/praktičnog rada i datum zakazivanja javne odbrane završnog rada/praktičnog rada. Nakon što se utvrdi zvaničan datum o zakazivanju javne odbrane završnih radova, referent studentske službe obavještva studenta o datumu i satu odbrane završnog rada.
Student je obavezan izmiriti svoje obaveze na studentskoj službi, a to su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja nije dostavljena na vrijeme, popuniti ŠV-50 obrasce, te dostaviti i indeks na uvid referentu studentske službe.

Studenti su obavezni završni rad prije printanja dostaviti na pregled i provjeru plagijarizma na sljedeću email adresu: [email protected].

Studenti su obavezni dostaviti završni rad 3 dana prije zakazane odbrane završnog rada u pet primjeraka tvrdog uveza na studentsku službu Univerziteta kao i završni rad u pdf. formatu dostaviti na sljedeću email adresu: [email protected].

Studenti koji ne dostave rad na navedenu mail adresu, najkasnije na dan odbrane završnog rada neće moći pristupiti odbrani završnog rada.

Student je dužan izmiriti finansijske obaveze na fakultetu do datuma odbrane završnog rada ili na isti datum, kao i da izvrši uplatu odbrane završnog rada i izradu diplome i suplementa koja iznosi:

Back To Top