skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

I ciklus studija

FAKULTETI 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Ekonomski fakultet Travnik III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

ENGLISH

Saobraćajni fakultet Travnik III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

ENGLISH

Ekološki fakultet Travnik III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

ENGLISH

Pravni fakultet IV IV IV IV IV IV

ENGLISH

Fakultet za medije i komunikacije III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

ENGLISH

Fakultet informacionih tehnologija III i IV III i IV III i IV III i IV  III i IV  III i IV

ENGLISH

Fakultet politehničkih nauka
Građevinarstvo i arhitektura III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

ENGLISH

Logistika III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

ENGLISH

Sigurnost i zaštita na radu III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

ENGLISH

Mašinstvo III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

ENGLISH

Elektrotehnika III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

ENGLISH

Inžinjerski menadžment III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

ENGLISH

 

II ciklus studija

 

FAKULTETI 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Ekonomski fakultet Travnik I i II I i II I i II I i II I i II I i II
Saobraćajni fakultet Travnik I i II I i II I i II I i II I i II I i II
Fakultet politehničkih nauka I i II I i II I i II I i II I i II I i II
Ekološki fakultet I i II I i II I i II I i II I i II I i II
Pravni
fakultet
I I I I I I
Fakultet za medije i komunikacije I i II I i II I i II I i II I i II I i II
Fakultet informacionih tehnologija I i II I i II I i II I i II I i II I i II

 

Preuzimanje dokumenta “Bolonjska deklaracija” 

Arhiva nastavnih planova

Back To Top