skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

I ciklus studija

Fakultet

2010 -11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
 • Ekonomski fakultet Travnik
III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV  III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Saobraćajni fakultet Travnik
III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Ekološki fakultet Travnik
III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Pravni fakultet
III i IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV
 • Fakultet za medije i komunikacije
III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Fakultet informacionih tehnologija
III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Fakultet politehničkih nauka
– 
 • Građevinarstvo i arhitektura
III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Logistika
III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Sigurnost i zaštita na radu
III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Mašinstvo
III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Elektrotehnika
III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Inžinjerski menadžment
–  III i IV III i IV III i IV III i IV

II ciklus studija

 

Fakultet

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
 • Ekonomski fakultet Travnik
I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II
 • Saobraćajni fakultet Travnik
I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II
 • Fakultet  politehničkih nauka
I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II
 • Ekološki fakultet Travnik
I i II I i II I i II I i II I i II  I i II I i II I i II I i II I i II I i II
 • Pravni fakultet
I I I I I I I I I
 • Fakultet za medije i komunikacije
I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II
 • Fakultet informacionih tehnologija
I i II I i II I i II I i II I i II I i II

Preuzimanje dokumenta “Bolonjska deklaracija” 

Back To Top