skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

I ciklus studija

FAKULTETI 2010 -11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Ekonomski fakultet Travnik

III i IV

III i IV III i IV III i IV III i IV  III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

III i IV

Saobraćajni fakultet Travnik

III i IV

III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

III i IV

Ekološki fakultet Travnik

III i IV

III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV


III i IV

 

Pravni fakultet

 

III i IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV

IV

Fakultet za medije i komunikacije

 

III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

III i IV

Fakultet informacionih tehnologija

III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

 III i IV

Fakultet politehničkih nauka

Građevinarstvo i arhitektura

III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

III i IV

Logistika

III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

III i IV

Sigurnost i zaštita na radu

III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

III i IV

Mašinstvo

III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

III i IV

Elektrotehnika

III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

III i IV

Inžinjerski menadžment

–  III i IV III i IV III i IV III i IV

III i IV

II ciklus studija

FAKULTETI 2010 -11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Ekonomski fakultet Travnik

I i II

I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II

I i II

Saobraćajni fakultet Travnik

I i II

I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II

I i II

Fakultet politehničkih nauka

I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II

I i II

Ekološki fakultet

I i II

I i II I i II I i II I i II  I i II I i II I i II I i II I i II I i II

I i II

Pravni
fakultet

I I I I I I I I I

I

Fakultet za medije i komunikacije

I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II

I i II

Fakultet informacionih tehnologija

I i II I i II I i II I i II I i II I i II

I i II

 

Preuzimanje dokumenta “Bolonjska deklaracija” 

Back To Top