skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalni univerzitet Travnik od svog početka nastoji kontinuirano povećavati naučno-istraživačke aktivnosti i kvalitet istraživanja te broj i kvalitet naučno-istraživačkih radova, a među nastavnicima i saradnicima povećavati interesovanje za naučna istraživanja i broj objavljenih stručnih i naučnih radova u međunarodnim publikacijama (indeksiranim u CC i SCI).

Zbog toga je 2019. godine „Zbornik radova“ koji okuplja radove akademika, univerzitetskih profesora, naučnika, privrednika, priznatih stručnjaka iz različitih oblasti i studenata, u aspektima njene strukture i sa ličnim pečatom pojedinačnih i kolektivnih dostignuća iz sedam oblasti. Zbornik je indeksiran, za više informacija o indeksiranju zbornika posjetite link:

http://sjifactor.com/passport.php?id=21562

http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2232-8807

Certifikati

1.  2012 – Zbornik radova EOR 2012
2.         2013 – Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa – zbornik radova, Vlašić, 30. i 31. Maj 2013.
3.         2013 – ZBORNIK DECEMBAR 2013.
4.         2013 – Zbornik radova-pravo
5.         2014 – X ZBORNIK RADOVA
6.         2014 – ZBORNIK RADOVA
7.         2015 – Zbornik Radova decembar 2015
8.         2015 – Zbornika radova XI Međunarodno savjetovanje
9.         2016 – Zbornik radova XIV Međunarodna konferencija
10.     2016 – ZBORNIKA RADOVA – XIII MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE IUT
11.     2017 – Zbornik radova – XVI Međunarodna konferencija
12.     2017 – ZBORNIK RADOVA Maj 2017
13.     2018 – Zbornik radova XVII Međunarodno savjetovanje
14.     2018 – Zbornik radova XVIII Međunarodna konferencija
15.     2019 – Zbornik radova XIX Međunarodno savjetovanje PDF
16.   2019 – Zbornik radova XX Međunarodna konferencija – PDF
17.     2021.- Zbornik radova XXI Međunarodna konferencija – PDF
18. 2021.- Zbornik radova XXII Međunarodna konferencija – PDF
19. 2021.- Zbornik radova XXIII Međunarodna konferencija – PDF
20. 2022. – Zbornik radova XXIV Međunarodna konferencija -PDF
21. 2022. – Zbornik radova XXV Međunarodna konferencija – PDF
22. 2023. – Zbornik radova XXVI Međunarodna konferencija – PDF
Back To Top