skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na saobraćajnom fakultetu izvodi se nastava u dva modela: 3+2 ili 4+1, što znači tri odnosno četiri godine dodiplomskog studija, dvije odnosno jedna godina magistarskog te tri godine doktorskog studija. Na svim studijskim programima student može birati po kojem modelu želi studirati.

Odsjeci i studijski programi na I ciklusu (3+2 i 4+1) su:

 • Drumski i gradski saobraćaj
 • Menadžment u saobraćaju
 • Vazdušni saobraćaj (4+1)

Studijski programi na II ciklusu (3+2+3 i 4+1+3) su:

 • Drumski i gradski saobraćaj
 • Menadžment u saobraćaju
 • Vazdušni saobraćaj
 • Sigurnost u saobraćaju

Studijski programi na III ciklusu (3+2+3 i 4+1+3) su:

 • Drumski i gradski saobraćaj
 • Menadžment u saobraćaju
 • Saobraćaj
 • Sigurnost u saobraćaju
 • Vazdušni saobraćaj

Kompetencije

Studij Saobraćaja usmjeren je ka istraživačkom osposobljavanju i usavršavanju za analitički pristup reinženjeringu i primjeni inovacija u unapređenju organizacije saobraćajnih sistema primjenom naučnih metoda modeliranja. U okviru ovog studija studenti će svladati: metode naučno-istraživačkog rada, naučne metode i postupke istraživanja saobraćajnih i transportnih, tehničko- tehnoloških i drugih procesa, osnove teorije odlučivanja; metode i tehnike unapređenja savremenih saobraćajnih i transportnih procesa, samostalni istraživački rad i praktičnu primjenu postignutih naučnih i tehničko-tehnoloških dostignuća. Studenti koji upišu i završe Saobraćajni fakultet mogu da se zaposle u različitim organizacijama, institucijama i preduzećima u društvenom ili privatnom sektoru saobraćaja i transporta kao što su: sekretarijati za saobraćaj, urbanistički zavodi, tehnički pregledi, projektantske organizacije, odjeljenja za bezbjednost saobraćaja, zavodi za vještačenja, auto društva i auto škole, srednje i više tehničke škole, računarsko – upravljački centri, zavodi za statistiku, osiguravajući zavodi, naučni instituti, autotransportna preduzeća, međunarodna špedicija, autobuske stanice, servisi, parking servisi, komunalna preduzeća, ostala preduzeća u privatnom i društvenom vlasništvu koja se bave saobraćajem i transportom.

Zvanje koje student stiče završavanjem studija je:

I ciklus:

 • Bakalaureat/bachelor inžinjer saobraćaja sa naznakom 180 ECTS, odnosno 240 ECTS bodova i nazivom završenog studijskog programa

II ciklus:

 • Magistar saobraćaja sa naznakom studijskog programa

III ciklus:

 • Doktor tehničkih nauka sa naznakom studijskog programa
Back To Top