skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Počeci Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku datiraju iz  2006. godine osnivanjem Fakulteta za privrednu i tehničku logistiku. Neposredno nakon toga, dobiva se rješenje za otvaranje i početak rada Ekonomskog fakulteta Travnik u Travniku. Uz konstantni i predani rad menadžmenta i stručnog tima fakulteta, Ministarstvo obrazovanja SBK donosi rješenje o otvaranju Saobraćajnog fakulteta Travnik u Travniku. Sa akademskom 2010/2011. sa radom počinje i Ekološki fakultet Travnik u Travniku kojim se studijski program proširuje na nastavno-naučne oblasti biotehničkih nauka. Tako su stečeni uslovi za integraciju Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku (IUT), što je ozvaničeno rješenjem Vlade SBK br. 03-38-2/10-6 od 05.03.2010. godine. Proces integracije završen je u maju 2010. Sa akademskom 2011/2012. sa radom počinju  još dvije organizacione jedinice i to Pravni fakultet Travnik u Travniku i Fakultet za medije i komunikaciju Travnik u Travniku, što je ozvaničeno rješenjem Vlade SBK br. 03-38-27/10-7 od 1.10.2010. godine. Od akademske 2013/2014. godine IUT dobiva još dvije organizacione jedinice Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku i Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku koja je ozvaničena rješenjem Vlade SBK br. 03-38-25/12 od 31.05.2012. godine.

Cilj Internacionalnog Univerziteta Travnik u Travniku je da uspostavi saradnju sa elitnim fakultetima u Evropi i svijetu koji će pružiti studentima veću mogućnost izbora i vlastitog uticaja na kreiranje programa koje slušaju i polažu, te studiranje na partnerskim institucijama.

Od samog početka organizacija i izvođenje studijskih programa se temelji na Bolonjskoj deklaraciji.

Nastajanje, rast i razvoj ovog Univerziteta obilježeno je potrebom da se u jednom, geografskom i privrednom smislu vrlo značajnom području, obrazuju stručnjaci koji bi postali osnovni nositelj privrednog razvoja ovog dijela Bosne i Hercegovine. Istodobno, cilj je bio stvaranje nukleusa znanstvene misli i mjesto stalnih inovacija znanja privrednika ovog i susjednih područja. Od osnivanja do danas, na fakultetima IUT je diplomiralo, magistriralo, doktoriralo 3500 studenata od kojih će mnogi postati poznati i uvaženi stručnjaci, a danas se na Univerzitetu obrazuje oko 4000 studenata.

Back To Top