skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

RIJEČ OSNIVAČA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU

Dragi naši studenti,

Dobro došli u akademski svijet i naš, a od danas i vaš Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku. Neizmjerna je naša radost što ste nas izabrali za sticanje znanja i akademskog zvanja. Uvjereni smo da je vaša odluka da studirate na našem Univerzitetu podstaknuta vašim saznanjem o nama, našim uspjesima i u velikom broju prepoznatljivih diplomanata, magistranata i doktoranata. Na dosadašnjim uspjesima, u prvom redu moramo zahvaliti prethodnim generacijama studenata, našim vrijednim i marljivim profesorima, asistentima i saradnicima. Koristim priliku, kao rektor i profesor na ovom Univerzitetu, da im se zahvalim na dosadašnjim rezulatatima i afirmaciji našeg Univerzitet.

U relativno kratkom periodu, od osnivanja do danas, naš Univerzitet je postao prepoznatljiv i van granica Bosne i Hercegovine. O toj prepoznatljivosti govore mnoga međunarodna priznanja, od Sokratesa u Dablinu, Beča, Rima, Zagreba, Beograda, kao i potpisani međunarodni protokoli o saradnji sa svjetski priznatim univerzitetima, međunarodna razmjena studenata i drugo.

Svaki naš učesnik u nastavnom procesu, asistenti i profesori, studentska služba, rukovodioci postdiplomskih i diplomskih studija i dekani su vama uvijek na usluzi. Držimo se devize da ste vi ovdje radi sticanja znanja, a mi radi vas. Svjesni smo i poteškoća u radu, ali zajedničkim trudom ih možemo riješiti. Budite sigurni da ste vi i fakulteti Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, na kojima studirate, na prvom mjestu.

Dragi studenti,

Zapamtite! Morate stalno učiti. To evropski sistem traži ili kako ga mi zovemo Bolonjski obrazovni proces i zato što se tehnologija brzo mijenja, zastarijeva.
Za vas je bitno da znate da se vještine uče. Ako pored znanja nemate vještine vi niste sposobni i neupotrebljivi ste. Morate znati šta vas čeka u životu. Morate imati motivaciju i za teoretska i praktična znanja. Jedno bez drugoga ne ide. U životu se mora znati da je najveći rizik ne prihvatiti nikakav rizik. Ne postaje se slučajno uspješnim jer se to postiže radom i učenjem. Uz to, ako pozitivno mislite, vi ćete u životu privlačiti takve događaje. Treba znati da tri puta vode do mudrosti: razmišljanje – ono je najbitnije, odgoj – ono je najlakše i iskustvo – ono je najneugodnije.

Poslovica kaže da do cilja vodi hiljadu puteva, a od cilja samo jedan. Ako niste nikome korisni morate znati da nikome niste vrijedni. Vrijedite onoliko koliko ste drugome potrebni i korisni, a to ne možemo postići bez uključivanja u zajednički život.

Za uspjeh u životu pored obrazovanja potreban je: timski rad, smisao za organizaciju i rad na internetu. Da bi se opstalo na tržištu bilo pojedinačno ili u kompanijama mora se znati kako se donose odluke. Vrlo je bitno znati da se odluke donose brzo, pravilno i kvalitetno. Za sprovođenje tih odluka potrebno je znati komunicirati. Prije svega morate razumjeti komunikaciju i znati pregovarati. Obzirom da se problemi svakog časa javljaju moraju se brzo uočavati, a i brzo i tačno rješavati.

Današnje društvo traži od vas da, pored struke kojom se bavite, morate imati i druge kvalifikacije, a  to je da ste odlučni, da ste dobri u samostalnom i u timskom radu, brzo uočavate i rješavate probleme. Od vas se traži da ste kreativni, da uvijek mislite i razmišljate kako biti još bolji. Treba znati kako treba učiti i kako naš mozak funkcioniše. Neke se stvari dugoročno pamte, a neke kratkoročno. Često student dođe na ispitu i kaže ”učio sam, al zaboravio”. Međutim, bitno je znati kako naučiti.

 

Akademik, prof, dr. Ibrahim Jusufranić, OSNIVAČ INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU

Back To Top