skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

POZIV KANDIDATIMA ZA POHAĐANJE OBUKE ZA STICANJE ZVANJA 27.09.2023.

Na osnovu Odluke o davanju saglasnosti na pružanje obuke kandidatima za sticanje profesionalnih zvanja, Internacionalni…

Više...

Dodijeljene diplome doktorantima, magistrantima i diplomantima Internacionalnog univerziteta Travnik

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku održana je svečana dodjela diploma doktorantima, magistrantima i diplomantima…

Više...

Svečana promocija magistranata i diplomanata Internacionalnog univerziteta Travnik – subota 23.09.2023.

Svečana dodjela diploma diplomantima I (prvog) ciklusa studija i magistrantima (II) ciklusa studija  Internacionalnog univerziteta…

Više...

ZBORNIK: UPRKOS STRAHU I TIŠINI: UNIVERZITETI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

Rodno zasnovano nasilje (RZN) je globalni problem i utječe na živote žena i muškaraca. Da…

Više...

“Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: protiv rodno zasnovanog nasilja” objavljeno izdanje na engleskom jeziku

Knjiga “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: protiv rodno zasnovanog nasilja”  autorica Zilke Spahić…

Više...

Poziv za sudjelovanje na stručno usavršavanje( Licenciranim ispitivačima, predavačima, instruktorima vožnje i ostalim zainteresiranim) planiran 23.07.2023.godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK Travnik,…

Više...

Posjeta profesora sa Vilnius Gediminas Tehničkog univerziteta iz Litvanije

Internacionalni univerzitet Travnik nastavio je sa uspješnom implementacijom projekata iz oblasti međunarodne saradnje. U sklopu…

Više...

Osoblje Internacionalnog univerziteta Travnik posjetilo Univerzitet u Montpellieru

Akademsko i neakademsko osoblje Internacionalnog univerziteta Travnik u periodu od 03. do 07.07.2023. godine prisustvovalo…

Više...

Predstavnici IUT-a na Erasmus kontakt seminaru u Albaniji dogovorili saradnju s univerzitetima iz Holandije

Predstavnici Ureda za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta Travnik, Zlatko Mecan i Nehad Gaši učestvovali su…

Više...

Internacionalnom univerzitetu Travnik Evropska komisija dodijelila Erasmus Povelju u visokom obrazovanju

Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku dodijeljena je Erasmus povelja u visokom obrazovanju 2021-2027 (ECHE) od…

Više...
Back To Top