skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik učestvovali na treningu u Portugalu u okviru Erasmus + programa Digitcreshe

Predstavnici Internacionalnog Univerziteta Travnik Učestvovali Na Treningu U Portugalu U Okviru Erasmus + Programa Digitcreshe

Članovi konzorcijuma tima Internacionlanog univerziteta Travnik, Zlatko Mecan i Nehad Gaši u okviru Erasmus + projekta pod nazivom “Digitalna transformacija u obrazovanju Zapadnog Balkana/ “Digital Transformation in the Western Balkans Education- DIGITCRESHE”, učestvovali su na treningu u Portugalu u periodu od 07.do 10.05 2024. godine.

Prvog dana održan je sastanak na kojem su prezentvoan dosadašnji rezultati rada u okviru projekta.Nakon toga održano je nekoliko zanimljivih predavanja, a zatim i radionica pod nazivom “Učenje zasnovano na igrama i gamifikacija u obrazovanju” na kojem su predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik aktivno učestvovali. Osnovni cilj treninga jeste poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja uvođenjem savremenih i inovativnih modela učenja, sa fokusom na kreativne i kulturne industrije u zemlji.

U sklopu projekta Digitalna transformacija u obrazovanju Zapadnog Balkana – “DIGITCRESHE” urađena je analiza stanja u kulturnim i kreativnim industrijama, te trening na Politehničkom univerzitetu u Portu, Portugal. Naredna dva treninga biti će održana na niverzitet u Tesaliji, Grčka i Univerzitetu primijenjenih nauka u Dortmundu,

Back To Top