skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

O projektu

Riječ je o projektu koji će se u sljedeće četiri godine baviti pitanjima rodne ravnopravnosti i rodno uvjetovanog nasilja na univerzitetima u BiH i regiji. Projekat UNIGEM podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koordinator je TPO Fondacija  iz Sarajeva.

 

UNIGEM je prvi projekat ove vrste i biće implementiran u saradnji sa 17 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, ukupno 10 javnih i sedam privatnih univerziteta.

Fokalna Kancelarija

Na Internacionalnom Univerzitetu Travnik u Travniku je dana 16.10.2021. godine Odlukom Senata broj: 01-01-09-03/12 uspostavljanja Fokalna kancelarija u sklopu projekta UNIGEM  koja je smještena na trećem spratu u zgradi Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku na adresi Aleja-Konzula-Meljanac bb.

Rodna pitanja

Svako pitanje ili problem koje određuju rodno ili spolno uvjetovane razlike između žena i muškaraca. Rodna pitanja uključuju sve aspekte i značenja koji se odnose na živote žena i muškaraca i na situacije u društvu, na načine na koje su oni međusobno povezani, njihove razlike u pristupu i upotrebi resursa, njihove aktivnosti i način na koji reagiraju na promjene, intervencije i politiku.

Sva pitanja možete poslati na mail: [email protected]

Savjetodavni odbor

Odlukom Senata broj  01-01-09-04/21 od dana 16.10.2021. godine imenovan je Savjetodavni odbor. Članovi odbora su:

–        Prof. dr. sc.  Enes Huseinagić

–        Prof. dr. sc. Edin Ramić

–        Prof. dr. sc. Mladen Radivojević

–        Doc. dr. sc. Siniša Bilić

–        Doc. dr. sc. Nedžada Tolja

–        Doc. dr. sc. Lejla Skopljak

–        Doc. dr. sc. Azra Ahmić

–        Doc. dr. sc. Sanela Latić

–        Aida Varupa, MA

–        Amir Mešinović, MA

–        Nehad Gaši, MA

–        Maja Salkić Smailkadić, MA

–        Ajla Haračić, MA

–        Šejla Mušik, BA

–        Lejla Duraković, BA

–        Zlatko Mecan, MA

Zadatak članova Savjetodavnog odbora Fokalne kancelarije jeste sarađivanje sa imenovanom  koordinatoricom Fokalne kancelarije Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku na provedbi istraživanja među nastavnim osobljem i studentskom populacijom o rodno zasnovanom nasilju i seksualnom uznemiravanju, kao i učešće na treninzima i ostalim aktivnostima planiranim u sklopu realizacije UNIGEM projekta.

ZBORNIK RADOVA – UPRKOS STRAHU I TIŠINI: UNIVERZITETI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

 

Back To Top