skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Fakultet politehničkih nauka

Studijski programi su:
 • odsjek Mašinstvo
 • odsjek Elektrotehnika
 • odsjek Građevinarstvo i arhitektura
 • odsjek Logistika
 • odsjek Sigurnost i zaštita na radu
 • odsjek Inžinjerijski menadžment

Potrebni dokumenti za upis na postdiplomski studij:

 • Molba za upis na II ciklus studija;
 • Diploma i dodatak diplomi o prethodno završenom ciklusu studija (original/ovjerena kopija);
 • Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave (original/ovjerena kopija);
 • Uvjerenje o završenom studiju i uvjerenje o položenim ispitima za studente kojima nije izdata diploma i dodatak diplomi (original/ovjerena kopija);
 • Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
 • Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
 • Biografija (CV);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Dvije fotografije 6 x 4 cm;
Back To Top