skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

  1. Odluka o usvajanju Plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19)
  2. Odluka o imenovanju clanova Tima

Šta je koronavirus?                                                             

Koronavirusi su velika porodica virusa koja se nalaze kod ljudi i životinja. Pod elektronskim mikroskopom ti virusi imaju oblik krune, zbog čega su i dobili ime po latinskoj riječi corona, što znači ‘kruna’. Neki koronavirusi poznati su još od 1960-ih da uzrokuju bolesti kod ljudi, od prehlade do teških respiratornih infekcija. Međutim, od 2003. godine počeli su se pojavljivati ​​novi koronavirusi koji su se širili sa životinja na ljude i počeli se širiti od osobe do osobe. Dakle, nakon izbijanja SARS-a u Kini 2002. godine i MERS-a na Bliskom istoku 2012. godine (koji se još uvijek pojavljuje), sada se u Kini ponovo pojavljuje novi koronavirus.

Šta je novi koronavirus?

Novi koronavirus je novi soj koronavirusa koji do sada nije otkriven kod ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija nazvala ga je SARS-CoV-2 (SARS-koronavirus-2) i bolest uzrokovana COVID-19 (“koronavirusna bolest”). Otkriven je u Kini krajem 2019. godine.

Zavod za javno zdravstvo FBiH https://www.zzjzfbih.ba/covid-19/

Analitički i grafički prikaz podataka FBiH https://covid-19.ba/

Back To Top