skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na ekonomskom fakultetu izvodi se nastava u dva modela: 3+2 ili 4+1, što znači tri odnosno četiri godine dodiplomskog studija, dvije odnosno jedna godina magistarskog te tri godine doktorskog studija. Na svim studijskim programima student može birati po kojem modelu želi studirati.

Odsjeci i studijski programi na I ciklusu (3+2 i 4+1) su:

 • Finansije, računovodstvo i revizija
 • Bankarstvo i osiguranje
 • Marketing i trgovina
 • Preduzetništvo i samozapošljavanje
 • Turizam i hoteljerstvo
 • Poslovna ekonomija
 • Poslovni menadžment
 • Poslovna informatika
 • Menadžment u obrazovanju
 • Menadžment u zdravstvu
 • Finansijska tržišta, Instrumenti institucije

Studijski programi na II ciklusu (3+2+3 i 4+1+3) su:

Studijski programi na III ciklusu (3+2+3 ili 4+1+3) su:

 • Ekonomija
 • Menadžment
 • Preduzetništvo
 • Marketing i trgovina
 • Finansije, računovodstvo i revizija
 • Bankarstvo i osiguranje

Kompetencije

Studij Ekonomije obrazuje stručnjake za različite aspekte bavljenja ekonomskom naukom. Ovdje se prije svega radi o poslovima kao što su: empirijska ekonomska istraživanja, mikro i makro – ekonomsko modeliranje, predviđanje ekonomskih tokova, uloga države u sferi ekonomije, poslovi centralne banke, osiguravajućih društava, penzionih fondova, savjetodavne uloge pri zakonodavnim i izvršnim tijelima vlasti i sl. Pored osnovnih ekonomskih znanja, studenti se kroz kvantitativne predmete i odgovarajuće softvere obrazuju za korištenje analitičkih metoda i tehnika u makroekonomskoj analizi i modeliranju. Studij Menadžmenta je namijenjen onima koji žele kombinovati analitička znanja ekonomije i biznisa sa praktičnim znanjima i vještinama menadžmenta. Ovaj studij osposobljava kandidate za buduće menadžere i poslovne analitičare sa poznavanjem logike odvijanja poslovnih procesa. Budući menadžeri se kroz kvantitativne predmete obrazuju za korištenje analitičkih metoda i tehnika u suvremenom poslovnom upravljanju. Uz odgovarajuća informatička znanja, odnosno uspješno korištenje potrebnih softverskih alata koji podržavaju korištenje matematičko-statističkih metoda i tehnika kandidati postižu potrebnu efikasnost u donošenju odluka za potrebe brzog odlučivanja.

Zvanje koje student stiče završavanjem studija je:

I ciklus:

 • Bakalaureat/bachelor ekonomije sa naznakom 180 ECTS, odnosno 240 ECTS bodova i nazivom završenog studijskog programa

II ciklus:

 • Magistar ekonomije sa naznakom studijskog programa

III ciklus:

 • Doktor ekonomskih nauka sa naznakom studijskog programa
Back To Top