skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

PRVI UPISNI ROK

K O N K U R S/N A T J E Č A J za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2024/2025. godini (prvi upisni rok)

Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećoj adresi:

 

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

Ul. Aleja Konzula – Meljanac bb, 72270 Travnik, BiH

Informacije na brojeve telefona:

Tel:              00 387 30 509 682  

                     00 387 30 540 586  

Mob:           00 387 61 556 867 

 

Tel/fax – Info centar Sarajevo:  00 387 33 717 010

 

E-mail: [email protected]                             

Back To Top