skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Zlatica Kuliš- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 18.06.2022.godine

Mirza Topalović- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 18.06.2022.godine

Ivan Tarlanović- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 18.06.2022.godine

Goran Tarlanović- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 18.06.2022.godine

Dalila Goran Marjanović -Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 20.06.2022.godine

Danijel Jurić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 27.06.2022.godine

Marko Miletić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 27.06.2022.godine

Haris Musić- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 30.06.2022.godine

Snježana Klarić- Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 30.06.2022.godine

Maja Mutavđija- Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 30.06.2022.godine

Matija Kovačić- Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 30.06.2022.godine

Sead Čabaravdić- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 01.07.2022.godine

Jozo Čamber- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 01.07.2022.godine

Zoran Injac – Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 02.07.2022.godine

Romano Perinović – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 07.07.2022.godine

Semir Biogradlija – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 12.07.2022.godine

Kristijan Babić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 12.07.2022.godine

Arnad Biković – Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 15.07.2022.godine

Anđelko Barić- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 15.07.2022.godine

Aiša Halilović – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 15.07.2022.godine

Teuta Tomac- Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 15.07.2022.godine

Almir Musić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 16.07.2022.godine

Faris Bobolan -Obavještenje – odbrana magistarskog rada  16.07.2022.godine

Darko Dujmušić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 16.07.2022.godine

Ivan Miličević – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 16.07.2022.godine

Subha Čelebić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 19.07.2022. godine

Damir Franjkić– Obavještenje – odbrana magistarskog rada 21.07.2022.godine

Almir Čalkić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 22.07.2022.godine

Martina Prskalo – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 22.07.2022.godine

Amina Bunjo – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 23.07.2022.godine

Mirza Tahirović – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 23.07.2022.godine

Kristijan Kerovec – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 23.07.2022.godine

Ana Lovrić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 23.07.2022.godine

Fatima Memić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 23.07.2022.godine

Srđan Marinković – Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 27.07.2022.godine

Dejan Gregurić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 09.09.2022. godine

Amela Mehić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 20.09.2022. godine

Armin Jahić- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 20.09.2022. godine

Slađan Savić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 21.09.2022. godine

Mihael Borac – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 23.09.2022. godine

Ana Borac – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 23.09.2022. godine

Silvestar Petrović – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 23.09.2022. godine

Nejra Mulavdić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 01.10.2022. godine

Amina Ahmetović -Obavještenje – odbrana magistarskog rada 06.10.2022. godine

Almina Ćehajić- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 07.10.2022. godine

Bakir Vehabović – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 08.10.2022. godine

Mediha Đino – Obavještenje- odbrana magistarskog rada 10.10.2022. godine

Anel Cigić – Obavještenje- odbrana magistarskog rada 29.10.2022. godine

Armin Burgić- Obavještenje- odbrana magistarskog rada 05.11.2022. godine

Tijana Bombol Delevska- Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 11.11.2022.godine

Meldin Jusufi – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 11.11.2022. godine

Aida Jahić- Obavještenje- odbrana magistarskog rada 13.12.2022. godine

Dajana Kusić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 13.12.2022. godine

Amir Imamović – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 30.12.2022. godine

Ajdin Begović – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 28.01.2023. godine

Mirha Hadžo – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 19.01.2023. godine

Milovan Kusić – Obavještenje- odbrana magistarskog rada 28.01.2022. godine

Adnan Brkić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 11.02.2023. godine

Rasim Redžić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 11.02.2023. godine

 

Back To Top