skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Zlatica Kuliš- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 18.06.2022.godine

Mirza Topalović- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 18.06.2022.godine

Ivan Tarlanović- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 18.06.2022.godine

Goran Tarlanović- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 18.06.2022.godine

Dalila Goran Marjanović -Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 20.06.2022.godine

Danijel Jurić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 27.06.2022.godine

Marko Miletić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 27.06.2022.godine

Haris Musić- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 30.06.2022.godine

Snježana Klarić- Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 30.06.2022.godine

Maja Mutavđija- Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 30.06.2022.godine

Matija Kovačić- Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 30.06.2022.godine

Sead Čabaravdić- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 01.07.2022.godine

Jozo Čamber- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 01.07.2022.godine

Zoran Injac – Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 02.07.2022.godine

Romano Perinović – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 07.07.2022.godine

Anđelko Barić- Obavještenje – odbrana magistarskog rada 15.07.2022.godine

Aiša Halilović – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 15.07.2022.godine

Almir Čalkić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 15.07.2022.godine

Teuta Tomac- Obavještenje – odbrana doktorske disertacije 15.07.2022.godine

Almir Musić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 16.07.2022.godine

Faris Bobolan -Obavještenje – odbrana magistarskog rada  16.07.2022.godine

Darko Dujmušić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 16.07.2022.godine

Mirza Tahirović – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 23.07.2022.godine

Kristijan Kerovec – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 23.07.2022.godine

Martina Prskalo – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 23.07.2022.godine

Ana Lovrić – Obavještenje – odbrana magistarskog rada 23.07.2022.godine

 

Back To Top