skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Rektorat

Rajko Kasagić
Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
Pravni fakultet Travnik
EmailPhoneCV
Cariša Bešić
Prorektor za nastavu na IUT-u
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku
EmailCV
Siniša Bilić
Prorektor za naučno istraživački rad na IUT-u
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku
EmailCV

Menadžment

Jasmin Jusufranić
Generalni menadžer
EmailPhoneCV
Mirsad Imamović
Izvršni menadžer
EmailPhoneCV

Dekani

Mladen Radivojević
Dekan Fakulteta informacionih tehnologija
Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku
CV
Sinan Alispahić
Dekan Saobraćajnog fakulteta
Saobraćajni fakultet Travnik u Travniku
CV
Enes Huseinagić
Dekan Ekonomskog fakulteta
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku
CV
Nenad Novaković
Dekan Fakulteta za medije i komunikacije
Fakultet za medije i komunikacije
CV
Dragan Golijan
Dekan Pravnog fakulteta
Pravni fakultet Travnik u Travniku
CV
Krsto Mijanović
Dekan Ekološkog fakulteta
Ekološki fakultet Travnik u Travniku
Ermedin Halilbegović
Dekan Fakulteta politehničkih nauka
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku

Profesori

Asib Alihodžić
Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Erdin Hasanbegović
Profesor
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku
CV
Nedžada Tolja
Profesorica
Ekološki fakultet Travnik u Travniku
CV
Aldin Brajić
Docent
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku
CV
Davor Radivojević
Docent
Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku
CV
Ahmed Bjelopoljak
Docent
Pravni fakultet Travnik u Travniku
CV
Sead Rešić
Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
Azra Goran -Ramić
Docent
Pravni fakultet Travnik u Travniku
CV
Nedeljko Krajišnik
Docent
Pravni fakultet Travnik u Travniku
CV
Kasim Bajramović
Docent
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Suad Obradović
Profesor
Ekološki fakultet Travnik u Travniku
CV
Zdravko Božičković
Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Branko Sarić
Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Milan Plavšić
Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Mujo Fišo
Profesor
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku
Saobraćajni fakultet Travnik u Travniku
CV
Almira Salkić
Docent
Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku
CV
Vladica Ristić
Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Emin Mesić
Profesor
Fakultet za medije i komunikacije Travnik u Travniku
CV
Husein Mehmedović
Profesor
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku
CV
Muhamed Ćosić
Profesor
Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku
CV
Azra Ahmić
Profesorica
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku
CV
Veis Šerifi
Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Saša Đekić
Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Mirano Jupić
Profesor
Ekološki fakultet Travnik u Travniku
CV
Božidarka Arsenović
Profesorica
Ekološki fakultet Travnik u Travniku
CV
Momčilo Sladoje
Profesor
Saobraćajni fakultet Travnik u Travniku
CV
Mirsad Tarić
Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Enes Šeperović
Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Sead Softić
Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Husnija Bibuljica
Profesor
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku
CV
Halid Ganija
Profesor
Pravni fakultet Travnik u Travniku
CV
Predrag Osmokrović
Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Zijad Havić
Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Slavko Đurić
Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Goran Popović
Profesor

Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku

CV
Muhamed Sarvan
Profesor

Saobraćajni fakultet Travnik u Travniku

CV

Asistenti

Selma Otuzbir - Mecan
Asistentica

Pravni fakultet Travnik u Travniku

CV
Amira Perenda
Asistentica

Pravni fakultet Travnik u Travniku

CV
Zlatko Mecan
Asistent
Fakultet za medije i komunikacije
CV
Nehad Gaši
Asistent
Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku
CV
Lejla Duraković
Asistentica
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku
CV
Dina Delić
Asistentica
Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku
CV
Šejla Mušik
Asistentica

Ekonomski fakultet Travnik u Travniku

CV
Rudolf Petrušić
Asistent
Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku
CV
Amira Trako
Asistentica
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Aida Varupa
Asistentica
Ekološki fakultet Travnik u Travniku
CV
Amir Belegić
Asistent
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Bekir Fulan
Asistent
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Dženita Mameleđija
Asistentica
Pravni fakultet Travnik
CV
Šejma Hajrić
Asistentica

Ekonomski fakultet Travnik u Travniku

CV
Kemal Spahić
Asistent
Saobraćajni fakultet Travnik u Travniku
CV
Jusuf Ahmić
Asistent
Saobraćajni fakultet Travnik u Travniku
CV
Maja Salkić - Smailkadić
Asistentica

Ekološki fakultet Travnik u Travniku

CV
Ahmed Palić
Asistent
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Amira Rodić
Asistentica
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Azra Mustafica - Kelić
Asistent

Ekonomski fakultet Travnik u Travniku

CV
Edisa Korda
Asistent
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
CV
Amila Šiljak
Asistentica

Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku

Studentska služba

Jasenka Pinjo
Referentica studentske službe
Pravni fakultet Travnik u Travniku
Fakultet za medije i komunikacije Travnik u Travniku
Ekološki fakultet Travnik u Travniku
CV
Tanja Skroza
Referentica studentske službe

Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku

CV
Amina Hadžić
Referentica studentske službe

Ekonomski fakultet Travnik u Travniku

CV
Aziza Fazlić
Referentica studentske službe
Saobraćajni fakultet Travnik u Travniku
CV
Mirnesa Smajić
Referentica studentske službe

Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku

CV
Dženana Imamović
Referentica studentske službe

Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku

CV
Azemina Huber
Referentica studentske službe
Referentica studentske službe
CV
Ferida Smajić
Bibliotekarka

Saradnik za izdavačku djelatnost

CV
Back To Top