skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Politika kvaliteta Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku (u daljem tekstu: Univerzitet) predstavlja osnovu za projektovanje postupaka razvoja svih procesa rada na Univerzitetu, a u skladu sa kantonalnim/nacionalnim propisima i principima Bolonjske deklaracije. U provođenju Politike kvaliteta Univerzitet ostvaruje saradnju sa studentima i korisnicima rezultata nastavnog, naučnog, umjetničkog i stručnog rada Univerziteta, kao i sa visokoškolskim ustanovama i institucijama visokog obrazovanja u zemlji i inozemstvu. Ispunjavajući zahtjeve korisnika u procesima obrazovanja, istraživanja i uspješne primjene naučnih i umjetničkih dostignuća u procesima i metodama rada i poslovanja svrha Univerziteta jeste da obezbjedi povjerenje i zadovoljstvo korisnika kvalitetom svojih usluga i servisa.

Univerzitet teži da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju prepoznatljivu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata i da se kao ravnopravni partner uključi u evropske obrazovne i istraživačke tokove.

Politiku kvaliteta možete pogledati na linku : Politika kvaliteta IUT-a

Back To Top