skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

IN MEMORIAM IBRAHIM JUSUFRANIĆ

IN MEMORIAM IBRAHIM JUSUFRANIĆ

Danas, 05.06.2024. godine navršava se 4 godine od smrti našeg dragog rektora, akademika, prof. dr. Ibrahima Jusufranića. U životu svakog od nas postoje ljudi kojh ćemo se uvijek sjećati. Tako i mi nikada nećemo moći zaboraviti prof. dr. Ibrahima Jusufranića.

Na današnji dan, prije četiri godine prestalo je kucati srce uglednog naučnika, akademika, cijenjenog univerzitetskog profesora, gospodina i iznad svega velikog čovjeka. Svi koji su ga poznavali, složit će se u jednom, on je nesumnjivo ostavljao utisak.

Stalna potreba da prenosi stečeno znanje i mudrost nosila ga je diljem svijeta, gdje je u akademskim krugovima uvažavan sa posebnim respektom. Njegov životni put počeo je u rodnom Nikšiću (Crna Gorna) 1941. godine, u gradu gdje je sticao osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a titulu magistra i doktora nauka stekao u Beogradu.

Predmet njegovog naučnog zanimanja je bila ekonomija i obrazovanje, a zbog sposobnosti i kreativnosti koje je ispoljavao u svome djelovanju postao je prepoznatljiv u akademskoj zajednici na skoro svim meridijanima. Predavanja su mu bila poput strijele čarobne, koja ti i srce i um pogode i zarobe.

Bio je briljantan stručnjak visokog kalibra, nagrađivan i prepoznatljiv intelektualac širokih pogleda i rezona koji su se neporecivo uklapali sa općeprihvaćenim, ljudskim i civilizacijskim pogledima i standardima življenja.  Njegova specijalnost koja ga je svrstavala u sami vrh evropske i svjetske elite odnosila se na funkcionisanje javnog gradskog putničkog prevoza. Bez obzira što je dugi niz godina bio na čelu JGP „GRAS“, nauku nikada nije zanemario.

Bio je profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, a kasnije osnivač i rektor Internacionalnog univerziteta Travnik. Prenosio je znanje širom svijeta kao gostujući predavač, počasni doktor, a sa preko 60 međunarodnih skupova, njegova izlaganja su publikovana i  njegovi naučni radovi su štampani u tridesetak udžbeničkih formata.  Njegov naučni imperativ je bio da ostavi pouku generacijama koje dolaze jer je smatrao da su samo ta djela besmrtna. Svi oni koji su ga poznavali i sarađivali s njim, ponosni su na njegov impresivni privredni i naučni opus.

Sve što je radio i sva postignuća u oblastima u kojima je djelovao posvetio je svojoj porodici. Njegova posvećenost je bila posebna, kako nauci tako i saradnicima i studentima, kojima je u naslijeđe i za pouku ostavio nemjerljivu vrijednost. Praznina u akademskoj zajednici koju je ostavio njegov odlazak, profesor, rektor, akademik i nadasve čovjek Ibrahim Jusufranić – nenadoknadiva je, ali je njegovo djelo trajno i za nezaborav.

Dragi i poštovani rektore, iza Vas je ostao spomenik koji ste svojim znanjem i radom utemeljili. To je Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku. Nama ostaje dalji rad.

S poštovanjem čuvamo uspomenu na Vas.

Kolektiv Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku

Back To Top