skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

« of 2 »

Lista objavljenih knjiga 2009. godine

Rb Naslov knjige Isbn Autor/i
1.      Poslovna logistika 978-9958-640-06-3 Ibrahim Jusufranić

Cariša H. Bešić

2.      Metodlogija naučno istraživačkog rada 978-9958-640-05-6 Asib Alihodžić

Perica Gojković

Almir Alihodžić

Najim Nalić

 

Lista objavljenih knjiga 2010. Godine

Rb Naslov knjige Isbn Autor/i
1. Projektni menadžment 978-99955-45-06-2 Pajo Panić

Ibrahim Jusufranić

2. Osnovi mehanizacije pretovara 978-9958-640-08-7 Sato Olević

Muhamed Sarvan

 

Lista objavljenih knjiga 2011. godine

Rb Naslov knjige Isbn Autor/i
1. Uvod u saobraćajno inženjerstvo 978-9958-527-006 Mirsad F. Kulović
2. Osnovi menadžmenta i menadžment preduzeća 978-9958-527-02-9 Milinko Ranilović

Mirjana Ranilović

3.      Bankarstvo i bankarski menadžment 978-86-84819-45-3 Nenad M. Vunjak

Ljubomir D. Kovačević

4.      Zagađivači životne sredine 978-9958-527-01-2 Rade Biočanin

Salko Obhođaš

5.      Strategijski menadžment u bankarstvu 978-86-84819-50-7 Nenad M. Vunjak

Uroš N. Čurčić

Ljubomir D. Kovačević

 

Lista objavljenih knjiga 2012. godine

Rb Naslov knjige Isbn Autor/i
1. Međunarodne finansije 978-9958-896-10-1 Mladen M. Bodiroža

Stevan Petković

Gordana Erić-Bodiroža

2. Menadžerska ekonomija 978-9958-527-04-3 Ibrahim Jusufranić
3. Međunarodna ekonomija 978-9958-527-05-0 Mladen M. Bodiroža

 

4. Osnove turizma 978-9958-527-06-7 Almazaga Ćatović
5. Preduzetništvo 978-9958-527-03-6 Milinko Ranilović

Mirjana Ranilović

Almin Fazlić

 

Lista objavljenih knjiga 2013. godine

Rb Naslov knjige Isbn Autor/i
1. Menadžment kvaliteta 978-9958-527-08-1 Cariša Bešić

Dejan Đorđević

Petar Tamamović

2. Osiguranje 978-9958-527-07-4 Milinko Ranilović
3. Osnove menadžmenta 978-9958-527-09-8 Enes Huseinagić

 

Lista objavljenih knjiga 2014. godine

Rb Naslov knjige Isbn Autor/i
1. Osnove menadžmenta – praktikum 978-9958-527-11-1 Enes Huseinagić

Mujo Fišo

Jasmin Jusufranić

Mirsad Imamović

2. Alopecia areata 978-9958-527-10-4 Emina Kasumagić-Halilović
3. Aerodinamika i njena primena 978-9958-527-14-2 Mirjana Puharić

Dragan Petrović

4. Sistemi prevoza putnika u gradovima 978-9958-527-13-5 Ibrahim Jusufranić

Gradimir Stefanović

5. Revizija usklađenosti (podudarnosti) u

korporativnom i javnom sektoru

978-9958-527-12-8 Muhamed Bajrić

 

Lista objavljenih knjiga 2015. godine

Rb Naslov knjige Isbn Autor/i
1. Čovjek iz prikrajka 978-9958-527-15-9 Redžo Butković
2. Principi i organizacija Evropske unije 978-1234-567-89-7 Sakib Kurtić

Selma Otuzbir

Remzija Kadrić

3. Saobraćajno pravo 978-9958-527-17-3 Rajko Kasagić
4. Preduzetnik I preduzetništvo 978-9958-527-18-0 Salih Bučuk
5. Uvod u medije i komunikacije 978-9993-812-57-9 Miloš Babić
6. Osnove prava I poslovno pravo 978-9958-527-19-7 Rajko Kasagić

Alisa Sakić

7. Katastar urbanog zelenila I ljekobilja 978-9958-527-20-3 Mufik Muslić

 

Lista objavljenih knjiga 2016. godina

R. br. Naslov knjige ISBN Autori
1. Financijsko računovodstvo – osnove sa MRS I MSFI 978-9958-527-21-0 Muhamed Bajrić
2. Bitno smanjena uračunjivost u krivičnom pravu BiH 978-9958-527-22-7 Sedžad Milanović
3. Kontrola letenja 978-9958-527-23-4 Radoje Karadžić
4.  Modeli otvaranja i finansiranja malih porodičnih preduzeća  978-9958-527-24-1 Husein Mehmedović
5. Ekonomske ideje : između lokalnog i globalnog, preduzetničkog i predodređenog, individualnog i masovnog, monističkog i pluralističkog, institucionalnog i alternativnog 978-9958-527-25-8 Ibrahim Jusufranić, Veselin Drašković
6. Elektronički elementi i sklopovi 978-9958-527-26-5 Ferid Softić, Alija Jusić
7. Prerada pitkih voda 978-9958-527-27-2 Božidarka Arsenović

 

Lista objavljenih knjiga 2017. godina

R. br. Naslov knjige ISBN Autori
1. Politički sistemi 978-9958-527-28-9 Doc. Dr. Kemal Brkić
2. “Inžinjerska geologija” 978-9958-527-29-6 Doc. dr. sc. Ermedin Halilbegović

 

3. “Poslovne prilike i mogućnosti (samo) zapošljavanja u poljoprivredi” 978-9958-527-30-2 Doc. dr. sc. Husein Mehmedović

 

4. “Metodička zbirka zadataka integralnog računa funkcije dvije i više promjenjivih” 978-9958-527-32-6 Dipl. ing. Emir Turković

Anela Hrnjčić, MA

 

5.  “Saobraćajni sistemi – teorija – transport – tehnologija – trendovi”. Akademik prof. dr. Ibrahim Jusufranić

 

6. Inteligentni transportni sistemi – informaciono-komunikacione tehnologije u saobraćaju I logistici 978-9958-527-33-3 Doc. dr. Danislav Drašković
7. Leksikon menadžmenta 978-9958-527-34-0 Doc. dr. Enes Huseinagić i saradnici
8. Monografija IUT 978-9958-527-35-7 IUT

 

Lista objavljenih knjiga 2018. godina

R. br. Naslov knjige ISBN Autori
1. Marketing u turizmu 978-9958-527-36-4 Doc. Dr. Duško Stić
2. Zadaci iz Inžinjerske termodinamike 978-9958-527-37-1 Emir Turković, dipl. ing

Prof. dr. Slavko Đurić

3. Finansijska tržišta, instrumenti i institucije 978-9958-527-38-8 Doc. dr. sc. Husein Mehmedović

Msc. Saša Gavranović

Dr. sc. Goran Šijan

4. Osnove menadžmenta – drugo izmijenjeno I dopunjeno izdanje 978-9958-527-39-5 Prof. dr. Enes Huseinagić

 

5. Inženjerska elektromagnetika kroz matematičku analizu 978-9958-527-41-8 Turković Emir, dipl. ing.

Doc. Dr. Miladin Jurošević

6. Medijska pismenost vs. političke manipulacije 978-9958-527-40-1 Doc. dr. Sabahudin Hadžialić
7. Međunarodna ekonomija 978-9958-527-42-5 Prof. dr. Ibrahim Jusufranić

Doc. dr. Olgica Nestorović

8. Menadžment savremenom organizacijom 978-9958-527-43-2 Doc. dr. Suljo Suljić

Doc. dr. Azra Suljić

9. Saobraćajna geografija 978-9958-527-44-9 MASTER INŽ. Kornelija Ristić

Prof. dr. Tešo Ristić

10. Organizacija preduzeća 978-9958-528-45-6 Akademik prof. dr. Ibrahim Jusufranić
11. Ekonomika preduzeća 978-9958-527-46-3 Akademik prof. dr. Ibrahim Jusufranić

 

Lista objavljenih knjiga 2019. godina

R. br. Naslov knjige ISBN Autori
1. Osnove monetarnih i međunarodnih finansija 978-9958-527-47-0 Doc. dr. Husein Mehmedović
2. Upravljanje zračnim prometom-komunikacije u zrakoplovstvu 978-9958-527-48-7 Prof. dr. Tomislav Jovanović

Prof. dr. Nenad Kapor

Mr. Andrej Urošević

3. “Retrospektiva 10 godina međunarodnih naučnih savjetovanja Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku”. 978-9958-527-50-0 Akademik prof. dr. Ibrahim Jusufranić
4. “Tarife i cijene prevoza u saobraćaju” 978-9958-527-49-4 Akademik prof. dr. Ibrahim Jusufranić

 

Lista objavljenih knjiga 2020. godina

R. br. Naslov knjige ISBN Autori
1. “Inžinjering u zaštiti životne sredine”. 978-9958-527-52-4 Prof. dr. Božidarka Arsenović
2. Strateški menadžment 978-9958-527-51-7 Prof. dr. Enes Huseinagić

 

3. SISTEMI ZA AUTOMATSKO                     UPRAVLJANJE             PROIZVODNIH PROCESA 978-9958-527-53-1 Doc. dr. Suad Obradović
4. Osnove mašinstva 978-9958-527-54-8 Prof. dr. Muhamed Sarvan

 

Lista objavljenih knjiga 2021. godina

R. br. Naslov knjige ISBN Autori
1. Dinamika 978-9958-527-55-5 Doc. dr. Raif Seferović
2. Menadžment kvalitetom 978-9958-527-56-2 Prof. dr. Enes Huseinagić

 

3. Zelena hemija-Odabrana poglavlja zelene hemije 978-9958-527-57-9 Prof. dr. Božidarka Arsenović, Darinka Jevtić, Zorica Ristić
4. Savremeni informacioni sistemi elektronskog učenja 978-9958-527-58-6 Doc. dr. Muhamed Ćosić
5. Inžinjerska ekonomika 978-9958-527-59-3 Akademik prof. dr. Ibrahim Jusufranić, Smiljka Jusufranić

Lista objavljenih knjiga 2022. godina

R. br. Naslov knjige ISBN Autori
1. Vodosnabdijevanje 978-9958-527-60-9 Doc. dr. Enes Šeperović
2. Mehanika II 978-9958-527-61-6 Doc. dr. Raif Seferović
3. Menadžment održivosti u preduzećima 978-9958-527-62-3 Doc. dr. Azra Ahmić
4. Hemijske i fizičke štetnosti 978-9958-527-64-7 Prof. dr. sc. Božidarka Arsenović
5. Ojačanje tla i stijena 978-9958-527-63-0 Prof. dr. sc. Ermedin Halilbegović, Nadir Halilbegović, MA

Lista objavljenih knjiga 2023. godina

R. br. Naslov knjige ISBN Autori
1. Multimodalni transport 978-9958-527-66-1 Prof. dr. Momčilo Sladoje
2. Marketing u funkciji ponašanja potrošača 978-9958-527-65-4 Doc. dr. Mujo Fišo
3. Savremeni trendovi u međunarodnim ekonomskim odnosima 978-9958-527-67-8 Prof. dr. Husein Mehmedović
4. Građevinski materijali 978-9958-527-68-5 Prof. dr. Ermedin Halilbegović Nadir Halibegović, MA
5. Optičke komunikacije – Pristupni koncepti 978-9958-527-69-2 Doc. dr. sc. Zijad Havić
Back To Top