skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Zašto odabrati Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku?

Organizaciona šema

Historija

Počeci Međunarodnog univerziteta u Travniku datiraju iz 2006. godine, kada je osnovan Fakultet za ekonomsku i tehničku logistiku, kao i Ekonomski fakultet. Slijedeći stalne potrebe tržišta, a posebno tržišta rada, ubrzo nakon toga otvoreni su odjeli za promet i okoliš.

Stalnim radom na praćenju potreba za visokim obrazovanjem, aktivnosti Međunarodnog univerziteta u Travniku brzo su se proširile i Pravnim fakultetom i Fakultetom za medije i komunikacije. Kao primjer dobre prakse osnovan je Fakultet politehničkih nauka koji obuhvata slijedeće odsjeke: mašinstvo, građevinarstvo, elektrotehnika, logistika, zaštita i zaštita na radu, tako da se danas studenti obrazuju na šest odsjeka.

 

Obrazujte svestranog, društveno odgovornog i profesionalnog diplomca, sposobnog za suočavanje sa složenim problemima ekonomskog i socijalnog razvoja. Omogućiti kvalitetno i efikasno obrazovanje na svim nivoima akademskih studija i fokusirati se na obrazovanje putem fleksibilnih metoda učenja i prihvatanjem novih trendova u obrazovanju. Da bi razvili kreativnost i kritičko razmišljanje učenika, nastavnici IUT-a aktivno rade metodološki i predaju s različitim tehničkim pomagalima, s internetom, primjerima iz stvarnog života i poslovnom praksom. Otmjene učionice s puno sudionika i jednoobrazna predavanja zamjenjuju se manjim grupama, uz aktivne okrugle stolove, kao i terensku nastavu, individualno savjetovanje i pojašnjenje te učenje kroz razne zadatke i projekte. Razvoj i uvođenje novih modela obrazovanja i stvaranje klime za uspjeh i velika očekivanja kroz promociju evropskih dimenzija u visokom obrazovanju i međunarodnoj saradnji, kao i razvoj naučne i istraživačke karijere s povećanom naučnom proizvodnjom. U svojoj strategiji IUT je uspostavio misiju i obuku mladih za praksu, kao i za naučna istraživanja. Studentska praksa ima utjecaja na zapošljavanje studenata nakon završetka studija, dok sama praksa nesumnjivo jača praktične vještine, sposobnosti i znanje studenata. Praksa je uključena kao obaveza u sve studijske programe.

Današnji kontinuirani razvoj novih oblika prenosa znanja zasnovan je na širokoj upotrebi savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija i alata. Jedan od oblika prenosa znanja podršku pronalazi u kombiniranom modelu učenja. Mješovito učenje jedan je od načina na koji se institucije mogu pripremiti za sljedeću eru obrazovanja. Nudi priliku za kombiniranje predavanja i učenja licem u lice i putem interneta. To uključuje različite metode učenja i podučavanja (predavanja, diskusije, vježbe, čitanje, igre, studije slučaja, simulacije), različite metode izvođenja (uživo iz učionice ili uz računar), različito raspoređivanje (sinhrono i asinhrono) i različite nivoe liderstva (pojedinačno, instruktori ili vodeći stručnjaci, ili grupno i / ili socijalno učenje).

Lični kontakti profesora i predstavnika poslovnog sektora dobar su način da profesori saznaju kakva je situacija na tržištu rada i o novim praksama i novim trendovima. Predstavnike poslovnog sektora nazivamo posebnim predavačima.

Udruženja bivših studenata (udruženje diplomaca IUT-a) vrlo su koristan izvor informacija o relevantnosti studijskih programa na tržištu rada. Pogotovo kada nedavno diplomirani studenti na najbolji mogući način procjenjuju svoja stečena znanja, vještine i sposobnosti. Alumni udruženje dužno je da se savjetuje prilikom pregleda studijskog programa.

Posebno ističemo da je na ovom univerzitetu omogućeno studiranje kao učenje na daljinu relativno novog oblika učenja kako bi se studentima koji nisu u mogućnosti redovno pohađati predavanja, student omogućio mogućnost učenja u „vremenskoj i prostornoj“ smjeni, studentu najpovoljnije vrijeme i mjesto.

Jedna od strateških smjernica IUT-a je pružanje modernog, kreativnog i profesionalnog koncepta izvođenja programa. Integrirano obrazovanje – znanje, vještine i kompetencije iz različitih područja omogućava učenicima da se direktno uključe u profesiju za koju se učenici obrazuju. Današnje dinamično poslovno okruženje zahtijeva profesionalce koji su u stanju pratiti promjene koje su bitne za sve vrste poslovanja. Naš obrazovni proces usmeren je u pravcu otkrivanja, podsticanja i razvijanja potencijala učenika.

Cilj IUT-a je uskladiti nastavne i naučne planove sa potrebama tržišta rada u BiH i izgraditi najbolje staze na tržištu rada. Kontinuirano povećavati kvalitet obrazovnog procesa kako bi se ta znanja i vještine uskladile sa potrebama tržišta rada, a posebno njihovim uključivanjem u reformski projekat u oblasti društveno-ekonomskog razvoja BiH u kontekstu pristupanja EU.

Obrazovanje na IUT-u mora ponuditi vještine koje će mladi ljudi koristiti u razvijanju kreativnosti, inovacija i komunikacijskih vještina koje će doprinijeti stvaranju društva znanja, kao i nastojati izgraditi kreativnost, vještine i inovacije mladih kako bi im bilo lakše uključeni u ekonomske i socijalne tokove nakon završetka.

Menadžment IUT-a razvija metodologiju dorade kurikuluma kako bi modernizirao i prilagodio nastavu ekološki održivom razvoju lokalne zajednice. Posebno je definiran osnovni model prilagođavanja nastavnih sadržaja, koji odgovara zahtjevima koji proizlaze iz razvojne politike u BiH, a zasnovan na jačoj ulozi univerziteta u stimulaciji i provedbi važnih projekata.

Poboljšanje ljudskih resursa i transformacija ljudskih resursa jačanjem istraživačkog pristupa programima prilagođeni su našim obrazovnim standardima, što je ujedno i najvažniji cilj našeg univerziteta.

Međunarodno sveučilište Travnik temelji se na najvažnijim iskustvima vodećih evropskih i svjetskih univerziteta uz dosljednu primjenu bolonjskog procesa. Važan segment Bolonjskog procesa je cjeloživotno obrazovanje i primjena novih informaciono-komunikacijskih tehnologija čiji je glavni cilj razvoj naše ekonomije i konkurentne ekonomije, što zauzvrat dovodi do razvoja šire društvene zajednice.

Saradnja sa univerzitetima širom svijeta, od Evrope, Južne i Sjeverne Amerike do Azije, podržava činjenicu da smo bili u prvom planu i dalji razvoj naučno-istraživačke saradnje koja je ojačala metodologiju pokretanja projekata na nekoliko fakulteta IUT od 2015. godine. / 2016.

Stoga se vlastita razvojna strategija Univerziteta fokusira na:

 • Modernizacija nastavnih programa i uvođenje novih metoda nastave i oblika rada,
 • Osiguravanje moderne infrastrukture i opreme,
 • Ohrabrujući diplomiranje u studijskom periodu,
 • Povezanost nastave sa naučnoistraživačkim radom na svim nivoima obrazovanja,
 • Trajna obnova i podmlađivanje nastavnog i naučnog osoblja,
 • Objektivizacija ocjenjivanja učenika,
 • Povećavanje broja visokoobrazovanih građana u Bosni i Hercegovini i usklađivanje upisne politike sa potrebama tržišta rada,
 • Otvaranje novih studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta i zahtjevima savremene tehnologije.

Vizija Univerziteta:

Planiranjem i realizacijom nastavnih i istraživačko-razvojnih aktivnosti i drugih oblika rada sa studentima, Međunarodno sveučilište Travnik želi izgraditi imidž institucije koja će postati značajan faktor lokalnog i regionalnog razvoja kroz kantone, Federaciju i država Bosna i Hercegovina. Aktivna saradnja sa poslovnim partnerima pokazat će njihovu javnu odgovornost i doprinijeti ostvarivanju društva znanja. Sveukupni strateški cilj visokog obrazovanja u FBiH, kao sastavnog dijela ukupnog obrazovnog sistema BiH, je osigurati ispunjavanje potreba svih predmeta i korisnika u visokom obrazovanju, integracija sistema visokog obrazovanja u međunarodne razvojne pravce, posebno u procesima implementacije Bolonjskog procesa Državama članicama EU, koja teži čitavoj zajednici kao krajnjem cilju socijalne reforme. Uključivanjem u EHEA, kao ravnopravnog partnera i dijela cjelokupnog sistema, osigurat će se jednake socijalne mogućnosti za sve kategorije učenika u FBiH i povećati nivo javne odgovornosti visokog obrazovanja prema široj javnosti. Prihvativši Bolonjsku deklaraciju, Međunarodno sveučilište Travnik preuzelo je obavezu prilagodbe svog trenutnog modela i sistema visokog obrazovanja i uključivanje svih relevantnih subjekata u procese i aktivnosti koje je pokrenulo. S obzirom da je cilj Internacionalnog univerziteta Travnik da ostane kao elitno istraživačko sveučilište sa samoproduktivnom, u kombinaciji s povijesnom reputacijom,

Naša vizija je stvoriti univerzitet sa globalnom reputacijom akademske izvrsnosti i stvoriti pretpostavke društva znanja na području Bosne i Hercegovine i regije, kao i fokusirati se na evropski i svjetski nivo izvrsnosti, vještina i dizajn univerziteta na globalnom nivou akademskog priznanja. Također želimo osigurati održivost i globalno sudjelovanje kroz pristup inovacijama, integraciji i inspiraciji.

U okviru budućeg razvoja univerziteta fokusiraćemo se na sljedeće:

 • Stvaranje preduslova za formiranje izuzetno zadovoljnih učenika sa snažnim osjećajem pripadnosti zajednici u kojoj žive i rade.
 • Uključite veći broj ne samo domaćeg, već i međunarodnog akademskog osoblja, koje će univerzitet prepoznati kao pandan radu, razvoju i napretku, te sve većem broju upisanih studenata iz Evrope i svijeta.
 • Privucite više studenata na postdiplomske studije koje će privući atraktivnost i obrazovnih i naučno-istraživačkih interkulturnih kompetencija.
 • Razvijte snažnu filantropsku podršku sa fokusom posebno na one studente koji imaju izvanredne istraživačke sposobnosti.
 • Daljnji razvoj učenja na daljinu u okviru e-obrazovanja koji je u skladu sa svakodnevnim promjenama u upotrebljivim novim tehnologijama u okviru spomenute realizacije.
 • Uspostaviti i razviti univerzitet kao visokoškolsku ustanovu kao izvrsno interaktivno mjesto u okviru internacionalizacije kako u obrazovnom tako iu naučno-istraživačkom procesu.
 • Da bi se postigla internacionalizacija na svim ciklusima studija, uvesti nastavu na engleskom jeziku.
 • Organizovati zajedničke studijske programe sa renomiranim međunarodnim univerzitetima na svim ciklusima studija kako bi se studentima omogućilo sticanje dvostrukih diploma.
 • Modernizacija nastavnih programa i pokretanje novih studijskih programa u skladu s potrebama tržišta rada i zahtjevima moderne tehnologije.
 • Ohrabriti i ojačati studentske prakse na svim studijskim programima tako da studenti postdiplomskih studija budu konkurentni i sposobni za rad u ekonomskom i socijalnom sektoru.

Međunarodno sveučilište Travnik usredotočeno je na doprinos lokalnoj, regionalnoj i globalnoj zajednici kroz konkretnu realizaciju procesa visokog obrazovanja koji se neprestano razvija i napreduje integracijom i inovacijama kroz inspirativne oblike širenja i primjene znanja i vještina. U narednom periodu stvorit ćemo odgovarajuće pretpostavke za primjenu inovativnih partnerstava s poslovnim i društvenim subjektima, s kontinuiranim fokusom na održivost i daljnji razvoj akademskog izgleda svih studijskih programa, s razvojnim i održivim odnosom prema zaštiti okoliša, sa gradom Travnikom kao gradom nauke i znanja.

.

 

Organizacija

Pored gore navedenih fakulteta, u okviru obrazovnog sistema Međunarodno sveučilište u Travniku ima niz instituta koji se bave istraživanjima iz različitih naučnih oblasti. Instituti koji rade u okviru IUT-a su:

• Saobraćajni institut

• Ekonomski institut

• Politehnički institut za nauku

• Institut za ekologiju

• Pravni institut

• Institut za medije i komunikacije

• Institut za informacione tehnologije

Važnu ulogu u obrazovanju studenata predstavlja časopis „Nauka i tehnologija“ koji je pokrenut na univerzitetu u kojem se objavljuju recenzirani naučni radovi.

Međutim, najveći uspjeh ove obrazovne institucije je – što znanje stečeno na Međunarodnom univerzitetu u Travniku i kvalitet visokoškolske ustanove imaju najveću vrijednost, te predstavljaju srž misije i strategije elitnih studija i jedan od dosega u Evropsko područje.

Studenti Međunarodnog univerziteta u Travniku iz godine u godinu postižu izvanredne rezultate u različitim poljima nauke i njihovo učešće na brojnim lokalnim i regionalnim takmičenjima već postaje tradicija.

Zbog toga Međunarodno sveučilište u Travniku za potrebe svojih sadašnjih i budućih studenata i osoblja gradi vlastitu zgradu koja ima preko 10.000 m2. Zgrada Univerziteta na jednom će mjestu imati sve sadržaje potrebne za kvalitetne studije i postaće centar ne samo za obrazovanje, već i za istraživački rad. Prema Peteru Taseu, međunarodnom stručnjaku za obrazovanje, „Vrhunsko univerzitet može dostići ove nivoe samo ako se izvrše naučna istraživanja i objave rezultati svojih istraživanja u tehnološkim inovacijama“. Nova zgrada Univerziteta biće opremljena novom i najnovijom opremom sa multimedijalnim izvođenjem, tako da će studenti imati pristup IUT-u, kao i visoku udobnost studiranja i uslove za postizanje boljih rezultata.

 

BOLOGNA OBRAZOVNI SISTEM

U septembru 2003. godine, Bosna i Hercegovina je potpisala i prihvatila evropske strateške ciljeve u oblasti visokog obrazovanja, kako su izraženi u Deklaraciji evropskih ministara visokog obrazovanja iz Bologne (1999), kao i kasniji razvoj ovog koncepta.

INTERNACIONALIZACIJA

U relativno kratkom periodu od svog osnivanja do danas, Međunarodno sveučilište u Travniku široko je prepoznato i izvan granica Bosne i Hercegovine. Postala je poznata po svojim dostignućima u nauci i tehnologiji u visokom obrazovanju, kvalitetu svog akademskog rada, nastavnom programu, visokom nivou znanja svojih studenata, kao i velikom broju doktora nauka. i studenti master studija.

Međunarodno sveučilište u Travniku osnovano je 2006. godine osnivanjem Fakulteta za ekonomsku i tehničku logistiku i Ekonomskog fakulteta. Nakon stalne potražnje za akademskim istraživanjima i institucijama univerzitetskog obrazovanja, a posebno tržišta rada, na Univerzitetu je otvorena Visoka škola za otvoreni saobraćaj i inženjerstvo zaštite životne sredine.

Stalnim radom na praćenju potreba za visokim obrazovanjem, aktivnosti Međunarodnog univerziteta u Travniku brzo su se proširile i Pravnim fakultetom i Fakultetom za medije i komunikacije. Kao primjer dobre prakse osnovan je Fakultet politehničkih nauka koji obuhvata slijedeće odsjeke: mašinstvo, građevinarstvo, elektrotehnika, logistika, zaštita i zaštita na radu, tako da se danas studenti obrazuju na šest fakulteta.

Nastavni plan i program različitih fakulteta pokriva niz naučnih oblasti, a kao logično proširenje obrazovanja i znanja koje studenti stiču za izvođenje osnovnih studija i priprema ih za postdiplomske akademske studije.

Glavni cilj bilo kojeg studijskog programa je da su studenti nakon završetka studija kompetentni da se brzo uključe u radni proces u upravljanju poslovnim preduzećima u međunarodnom poslovanju, poslovnoj informacionoj tehnologiji, logistici, transportu, ekologiji, građevinarstvu, upravljanju, poslovanju, komunikologija i novinarstvo. Prema g. Peteru Taseu, naučniku za međunarodne odnose i novinaru: „cilj IUT-a je stalno poboljšavati akademske vještine i dizajn kurikuluma koji će svakom studentu pružiti osnovne instrumente za korisna istraživanja i vještine za pristup glavnim naučnim člancima objavljenim u svijetu. široko kako bi ispunili svoje diplomske zahtjeve iz društvenih, prirodnih i humanističkih nauka, kao i postali visoko pripremljeni za svoj profesionalni život. ”

Godinu kada je uspostavljeno Međunarodno sveučilište u Travniku, buduće generacije pamtit će kroz istoriju kao početak nove ere obrazovanja kao svjetionik nove nade i pamtiti ime čovjeka koji zaslužuje ovo priznanje.

Međunarodno sveučilište u Travniku uspostavilo je sporazume o saradnji sa elitnim univerzitetima u Evropi i svijetu, što će studentima pružiti veći izbor na studijskim i istraživačkim i razvojnim programima sa partnerskim institucijama na globalnom nivou. Potpisani su sporazumi o akademskoj i naučnoj i obrazovnoj saradnji sa sljedećim univerzitetima:

Logistički fakultet Celje, Slovenija; Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka, Srbija; Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, Hrvatska; Ekonomski fakultet Subotica, Srbija; Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Saobraćajni fakultet, Doboj, Republika Srpska (BiH); Welski institut Hans Sachs, Škola za napredne studije, Austrija; Joseph Schumpeter Wels, Institut za primijenjene studije, Austrija; Visoka škola EFFECTUS – Visoka škola za financije i pravo u Zagrebu, Hrvatska; Univerzitet u Tennesseeju, SAD; Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Berane, Crna Gora Pomorski fakultet, Kotor, Crna Gora; Srednja škola Međumurski, Čakovec, Hrvatska; Universidad del Este iz Ciudad del Este, Paragvaj (Južna Amerika) i Univerzitet Anadolu iz Eskişehira,

 

Na IUT-u intenzivno obrazovanje, sa uspostavljenim sistemom kontrole kvaliteta, uključuje kontinuirano praćenje globalnog opsega kroz razmjenu studenata, pozvanih profesora sa prestižnih međunarodnih univerziteta i organizaciju međunarodnih konferencija, seminara i simpozijuma koji privlače veliki broj domaćih i stranih stručnjaka u oblast ekonomije, ekologije, transporta, prava i mnogi drugi stručnjaci. Trenutno je IUT u procesu uspostavljanja Rektorske konferencije privatnih univerziteta i koledža na državnom nivou i održat će se na inicijativu Međunarodnog univerziteta u Travniku.

U relativno kratkom periodu od svog osnivanja, Međunarodno sveučilište u Travniku postalo je široko priznato i izvan granica Bosne i Hercegovine. Prepoznat je po svojim dostignućima u nauci i visokom obrazovanju, kvalitetu rada, visokom nivou znanja svojih studenata, kao i velikom broju dodiplomskih i postdiplomskih studija.

 

Do danas je Međunarodno sveučilište u Travniku steklo međunarodnu reputaciju svojim diplomama BA, MA i PhD sa: 1300 diplomiranih studenata i trenutno obrazuje oko 3.000 studenata.

Kako bi postao zaista prepoznatljiv i jedinstven univerzitet u regiji i šire, Međunarodni univerzitet Istok dobio je sljedeće nagrade:

Sokrat “- najprestižnija međunarodna nagrada za zasluge na polju visokog obrazovanja i intelektualnog razvoja u današnjem društvu. 12. jula 2012. U Dublinu u Irskoj nagrađen je akademik, prof. Dr. Ibrahim Jusufranić, rektor Međunarodnog univerziteta u Travniku.

CHARTER FEST 2012 – Nagradu za izuzetan doprinos kulturnom i turističkom razvoju grada Travnika, dodijelila je Međunarodna univerza u Travniku Evropska federacija novinara u Rimu – i dobila je 12.10. 2012. u Zagrebu. Tom prilikom predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, dočekao je rektora IUT-a, akademika, prof. Dr. Ibrahima Jusufranića i uručio mu nagradu.

“+ Najbolji univerzitet” – Najbolji univerzitet – Nagrada za najbolji univerzitet na Balkanu – dodijeljena je Međunarodnom univerzitetu u Travniku 17.12.2012. i predstavljena u Carskoj palači u Beču, Austrija. Licenca Best University dozvoljava upotrebu EBA znakova.

Nagrade i nagrade uključuju bezbroj pogodnosti za studente IUT-a kao priliku za postdiplomske studije na drugim univerzitetima, članove Kluba rektora Evrope, pozive na godišnje događaje koje organizuje Klub rektora Evrope i pravo na održavati težnju i predstaviti viziju univerziteta, organizaciju Konferencije Kluba rektora Evrope na IUT-u, učešće u programima međunarodne razmjene i saradnje u okviru Međunarodnog kluba rektora, informacije o određenim naučnim oblastima i stručne konferencije i simpozijumi.

Ovom prilikom upriličen je svečani prijem kod premijera Srednjobosanskog kantona Tahira Lenda. Prijem je organiziran za predstavnike Međunarodnog univerziteta u Travniku u čast osvajanja prestižnog „Najboljeg univerziteta“, a prijemu su prisustvovali ministri svih relevantnih ministarstava MBC, kao i rektor IUT-a, akademik, prof. Dr. Ibrahim Jusufranić.

 

http://www.eurasiareview.com/26052014-international-university-travnik-beacon-new-hopes-oped-2/

Na ceremoniji održanoj 23. i 24. juna 2013. u Rimu, „Zlatna nagrada za kvalitet i poslovnu reputaciju“ – Zlatna nagrada za kvalitet i poslovni prestiž – dodijeljena od strane Izborne komisije OMAC – Pariz dodijeljena Međunarodnom univerzitetu u Travniku, Travnik. Nagrada uključuje certifikat, pehar, pečat kvaliteta i VIP članstvo.

„Velika nagrada za kvalitet i poslovnu izvrsnost na pet kontinenata – Nagrada Majestic Five Continents za kvalitetu i izvrsnost“ koju dodjeljuje Klub udruga za upravljanje ostalim načinima – Pariz, a dodijeljena je Međunarodnom univerzitetu u Travniku. Svečana dodjela nagrada održana je 18. novembra 2013. u Ženevi, Švicarska. Ova međunarodna nagrada stvorena je za nagrađivanje kompanija iz cijelog svijeta koje su dokazane na polju kvaliteta i izvrsnosti u poslovanju.

Dana 08.12.2013. U Beču, Austrija – Europsko društvo za istraživanje kvaliteta (ESQR), u okviru godišnjeg programa, dodijelilo je Evropsku nagradu za najbolje prakse u 2013. godini (Evropska nagrada za najbolju praksu) Međunarodno sveučilište u Travniku. Konvencija je održana u luksuznom hotelu Parkhotel Schoonbrunn. Evropske nagrade za najbolju praksu priznaju veliku predanost, podršku i rezultate u strategiji upravljanja kvalitetom velikim i srednjim i malim kompanijama.

U Oxfordu u Engleskoj – Rektor Međunarodnog univerziteta u Travniku, akademik, prof. Dr. Ibrahim Jusufranić, 17.12.2013. Godine nagrađen je prestižnom nagradom Ujedinjena Evropa za lična dostignuća u međunarodnim integracijama. Ova nagrada dodeljuje se liderima u oblasti obrazovanja za njihov doprinos razvoju saradnje u oblasti obrazovanja i ističe dostignuća u međunarodnom razvoju. Ovo je najprestižnija nagrada u Evropi. Pored ove nagrade Univerzitet je nagrađen i nagradom za najbolji kampus.

 

U vremenskom okviru od 12.10. Do 15.10. U Oxfordu u Velikoj Britaniji održan je Međunarodni samit lidera posvećen vitalnim interesima nauke i obrazovanja. Oxfordski samit lidera “Nauka i obrazovanje” je godišnji forum rektora univerziteta, naučnici i investitori iz cijelog svijeta. Glavne tačke Samita su novi trendovi u visokom obrazovanju, popularizacija savremenih obrazovnih programa i metoda, predstavljanje naučnih dostignuća i obećavajućih rješenja, te produbljivanje međunarodne saradnje u oblastima nauke, obrazovanja i industrije.

Na samitu je akademiku, prof. Dr. Ibrahimu Jusufraniću, rektoru Internacionalnog univerziteta Travnik, dodijeljena prestižna Socratesova nagrada „Evropski kvalitet“ – u oblasti visokog obrazovanja.

Odbor Socrates nominirao je Internacionalni univerzitet Travnik za prestižnu međunarodnu nagradu u oblasti kvaliteta i upravljanja „Evropska kvaliteta“ kao priznanje za napore Međunarodnog univerziteta Travnik u dosadašnjem radu i daljnjim naporima na poboljšanju procesa obrazovanja u Evropi.

Ova prestižna međunarodna nagrada u oblasti kvaliteta i menadžmenta predstavlja priznanje Međunarodnom univerzitetu Travnik za postizanje visokog kvaliteta u obrazovnom procesu u skladu sa evropskim standardima, uspješno upravljanje i dinamičan razvoj.

Pažljivim postupkom odabira od strane Međunarodnog odbora Socrates, koji odabire najzaslužnije, omogućava naučnoj i stručnoj javnosti da prepoznaju njihov uspjeh na međunarodnoj razini. Glavni cilj Europske poslovne skupštine je istaknuti ove institucije i njihovu daljnju promociju i pomoć u ulasku u društvo EBA, pomaže u privlačenju partnera širom svijeta kao i članova EBA i članova Kluba rektora.

——————-

Članci u međunarodnim medijima o IUT-u (samo nekoliko njih):

1. EURASIA REVIEW :  http: //sabihadzi.weebly. com / usa-2652014.html

2. VIJESTI STRANE POLITIKE:  http://foreignpolicynews.org/2014/06/30/bosnia-herzegovina-paraguay-strengthen-education-research-cooperation/

3. EURASIA Today:  http://eurasiahoy.com/11082014-la-universidad-nacional-del-este-firma-convenio-de-cooperacion-con-la-universidad-internacional-de-travnik-en-bosnia-y-herzegovina /

 

Back To Top