skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

           

O projektu

Fokus projekta odgovara pozivu i regionalnim prioritetima koji se odnose na digitalnu transformaciju, naime razvojem i provedbom strategija digitalnog obrazovanja, jačanjem programa koji pokrivaju digitalne vještine, potpomažući osposobljavanje nastavnika i učenje u online obrazovanju dok digitalnu transformaciju čini što sveobuhvatnijom i inkluzivnijom. Radeći to, projekt se također bavi prioritetom Green Deala povećanjem konkurentnosti regije i poticanjem zelenih poslova jamčeći da su studenti opremljeni i pripremljeni za tržište rada i društvo sutrašnjice. Stoga također odgovara na prioritet Održivi rast i radna mjesta rješavanjem izazova povezanih s neusklađenošću vještina između ishoda obrazovanja i zahtjeva tržišta rada.

Ciljevi projekta

1. Prijenos nastavnih i istraživačkih rezultata u zajednicu/državu.

2. Povećano sudjelovanje visokoškolskih ustanova u regiji.

3. Regionalna integracija i uspostava uporedivih alata za podršku akademskoj saradnji, mobilnosti studenata, osoblja i istraživača.

4. Jača veza i saradnja s privatnim sektorom, promicanje inovativnosti i poduzetništva.

5. Usklađivanje akademskog svijeta s tržištem rada povećava zapošljivost studenata.

6. Povećana razina digitalne kompetencije za studente i osoblje.

7. Institucionalno vlasništvo nad rezultatima CBHE osigurava održivost.

8. Nacionalno vlasništvo eksperimentiranjem i uvođenjem pozitivnih i najboljih praksi u visoko obrazovanje.

Rezultati projekta

Projekt je osmišljen tako da ima kratkoročni i dugoročni učinak na širi krug uključenih učesnika, na individualnoj, organizacijskoj i sustavnoj razini. Očekuje se da će ovaj učinak nadilaziti životni vijek projekta i izvan organizacija uključenih u partnerstvo.

Razvijeni alati i instrumenti također se mogu koristiti u procesima osposobljavanja s drugim dionicima, točnije ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, tako da će se promicati nove sinergije i suradnje s dionicima u novoj digitalnoj eri koja će obogatiti proces učenja – tržište rada/industriju.

Planirane aktivnosti uključuju osmišljavanje i razvoj studijskih programa koji jačaju njihovu tehničku i stručnu orijentaciju, uspostavljaju intenzivne studijske programe koji okupljaju studente i nastavno osoblje s visokih učilišta koja sudjeluju, razvijaju kapacitete za studente poslijediplomskih studija i akademsko osoblje kao i promicanje studenata i/ili osoblja poslijediplomskih studija mobilnosti, provoditi tečajeve osposobljavanja za visokoškolsko akademsko osoblje i stvarati sinergije jačanjem veza s poslovnim sektorom i privatnim ili javnim organizacijama aktivnim na tržištu rada iu područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Finansijer:

Podržano od strane Evropske unije. Europska komisija jasno je istaknula, u svojoj Strategiji za zapadni Balkan iz 2018., da “digitalna transformacija može biti sveobuhvatni poticaj za transformaciju regije.

Back To Top