skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Temeljni  element  reforme  visokog  obrazovanja  u  stvaranju  evropskog  prostora visokog obrazovanja uz ECTS  je osiguranje kvalitete. Bolonjska deklaracija i dokumenti koji je slijede osiguranje kvalitete na visokoškolskim ustanovama proglašavaju ključnim preduslovom za usporedivost diploma i kvalifikacija na evropskom visokoškolskom prostoru. Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju nije isključivo evropska briga. U cijelom svijetu raste zanimanje za kvalitetu i standarde, reflektirajući brz rast visokog obrazovanja kao i njegovu cijenu, kako za javni tako i za privatni račun. Inicijative i zahtjevi, koji niču unutar i izvan Evrope u svijetlu internacionalizacije visokog obrazovanja, zahtijevaju odgovor. Posvećenost svih uključenih u stvaranje evropskog prostora visokog obrazovanja garantira uspješno ostvarenje istinski evropske dimenzije za osiguranje kvalitete kojom će se jačati privlačnost ponude visokog obrazovanja. Stoga su ustanovljeni evropski standardi visokog obrazovanja koji se moraju primjenjivati u svim zemljama sudionicama Bolonjskog procesa.

U Bosni i Hercegovini gdje je osiguranje kvalitete u začetku, najvažnije je kvalitetno informirati što širu akademsku zajednicu, od profesora preko studenata do administrativnog osoblja,  koji  će  osiguranje  kvalitete  implementirati  u  praksi  i  provoditi  na  svojim institucijama.  Ali  iznimno  je  važno  i poznavati prilike u  zemljama  u kojima osiguranje kvalitete postoji već desetljećima, te učiti iz njihovih iskustava.

Internacionani univerzitet Travnik je u svojoj strategiji zacrtao misiju i osposobljavanje mladih za praksu, ali i   naučno istraživanje. Cilj IUT-a je usklađivanje nastavnih i naučnih planova sa potrebama tržišta rada u BiH i izgradnja najboljih puteva sa tržištem rada. Jedna od strateških smjernica IUT je osigurati modernu, kreativnu i stručnu koncepciju izvođenja programa. Integrisano obrazovanje – znanje, vještine i kompetencije iz raznih područja studentima omogućava osposobljavanje za direktno uključivanje u profesiju za koju se studenti školuju. Menadžment IUT-a razvija metodologiju dorade programa i sve u cilju osavremenjavanja i prilagođavanja nastave okolinski održivom razvoju lokalne zajednice. Posebno je definsian osnovni model prilagođavanja nastavnih sadržaja, koji odgovara zahtjevima proisteklim iz politike razvoja u BiH, a koja su zasnovana na snažnijoj ulozi univerziteta u podsticanju i realizaciji važnih projekata. Internacionalni univerzitet Travnik zasniva svoj rad na najvažnijim iskustvima vodećih evropskih i svjetskih univerziteta uz dosljednu primjenu Bolonjskog procesa. Važan segment Bolonjskog procesa je cjeloživotno obrazovanje i primjena novih informatičkih i komunikacionih tehnologija čiji je osnovni cilj razvijati našu ekonomiju i konkurentnu privredu što samim tim vodi razvoju šire društvene zajednice.

Cijeli tekst Strategije osiguranja kvalitete možete preuzeti ovdje

Back To Top