skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 22. MEĐUNARODNOM SAVJETOVANJU

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 22. MEĐUNARODNOM SAVJETOVANJU SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK u saradnji s PRIRODNO-MATEMATIČKIM FAKULTETOM  IZ NOVOG SADA organizuju 22. Međunarodno savjetovanje „TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE PRILAGODBE IZAZOVIMA SAOBRAĆAJA, EKOLOGIJE,…

Pročitaj više

Na XX Međunarodnoj konferenciji razmatran značaja i uticaj digitalizacije i informatizacije na ekonomiju i globalizaciju, vladavinu prava i medije

„Ekonomija i globalizacija, vladavina prava i mediji  u uslovima digitalizacije u zemljama zapadnog Balkana“ naziv je 20. Međunarodne konferencije koju je organizirao Internacionalni Univerzitet Travnik u saradnji sa akademskim partnerima Univerzitetom Ruse „Angel Kanchev“ – Bugarska i Univerzitetom za audiovizuelne…

Pročitaj više

Održano XIX Međunarodno savjetovanje „Inovativnost i istraživanje u funkciji tehničko – tehnoloških promjena u saobraćaju, ekologiji i logistici“

U organizaciji Saobraćajnog i Ekološki fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,  ove godine na Vlašiću je održano XIX Međunarodno savjetovanje pod nazivom „INOVATIVNOST I ISTRAŽIVANJE U FUNKCIJI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH PROMJENA U SAOBRAĆAJU, EKOLOGIJI I LOGISTICI“ sa akademskim partnerima Univerzitet za audiovizuelne…

Pročitaj više

XIX Međunarodno savjetovanje – prva obavijest

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, Saobraćajni fakultet Travnik i Ekološki fakultet Travnik ove godine organizuju XIX Međunarodno savjetovanje „INOVATIVNOST I ISTRAŽIVANJE U FUNKCIJI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH PROMJENA U SAOBRAĆAJU, EKOLOGIJI I LOGISTICI“ sa akademskim partnerima Univerzitetom za audiovizuelne umjetnosti ESRA, Sjeverna Makedonija i Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta…

Pročitaj više
Back To Top