skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

FIRST CALL FOR AUTHORS TO PARTICIPATE IN THE 10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE, ECONOMIC DEVELOPMENT, ENVIRONMENT AND PEOPLE (CCEDEP 2023)

INTERNATIONAL UNIVERSITY TRAVNIK IN TRAVNIK AND ACEU - ALLIANCE OF CENTRAL - EASTERN EUROPEAN UNIVERSITIES ARE ORGANIZING 10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE, ECONOMIC DEVELOPMENT, ENVIRONMENT AND PEOPLE (CCEDEP 2023) ECONOMIC, SECURITY AND ENVIRONMENTAL CHALLENGES OF REGIONAL DEVELOPMENT 25th…

Pročitaj više

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 22. MEĐUNARODNOM SAVJETOVANJU

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 22. MEĐUNARODNOM SAVJETOVANJU SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK u saradnji s PRIRODNO-MATEMATIČKIM FAKULTETOM  IZ NOVOG SADA organizuju 22. Međunarodno savjetovanje „TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE PRILAGODBE IZAZOVIMA SAOBRAĆAJA, EKOLOGIJE,…

Pročitaj više

Na XX Međunarodnoj konferenciji razmatran značaja i uticaj digitalizacije i informatizacije na ekonomiju i globalizaciju, vladavinu prava i medije

„Ekonomija i globalizacija, vladavina prava i mediji  u uslovima digitalizacije u zemljama zapadnog Balkana“ naziv je 20. Međunarodne konferencije koju je organizirao Internacionalni Univerzitet Travnik u saradnji sa akademskim partnerima Univerzitetom Ruse „Angel Kanchev“ – Bugarska i Univerzitetom za audiovizuelne…

Pročitaj više
Back To Top