skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 27. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 27. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU
EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK U TRAVNIKU

u saradnji sa

MIT UNIVERZITET SKOPLJE, SJEVERNA MAKEDONIJA,
ASOCIJACIJA ZA KORPORATIVNU BEZBJEDNOST SKOPLJE,
SJEVERNA MAKEDONIJA

organizuju

27. Međunarodnu konferenciju

“EKONOMSKA, PRAVNA I MEDIJSKA
TRANSFORMACIJA KROZ ZELENU EKONOMIJU
ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA SA POSEBNIM
OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU”

15. – 16. decembar 2023. godine
Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku,
Aleja Konzula – Meljanac b.b.
Bosna i Hercegovina

KOMUNIKACIJA I INFORMACIJE

Internacionalni univerzitet Travnik

 Info centar Sarajevo

Tel.: + 387 33 717 011

Fax.: +387 33 717 010

Informacije, prijava i dostava sažetaka:

e-mail: [email protected]

Informacije u vezi uplate kotizacije:

e-mail: [email protected]

U prilogu se nalazi Prvi poziv na latinici, ćirilici i engleskom jeziku, upute autorima i izjava o autorstvu.

Back To Top