skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisan Sporazum o saradnji sa Tehničkim univerzitetom Varna iz Bugarske

Potpisan Sporazum O Saradnji Sa Tehničkim Univerzitetom Varna Iz Bugarske

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, prof. dr. Rajko Kasagić i rektor Tehničkog univerziteta Varna iz Bugarske, prof. dr. Dragomir Plamenov, potpisali su Sporazum o saradnji  s ciljem uspostavljanja međusobne saradnje u području obrazovanja, nauke i istraživanja, poticanje razvoja, dobro razumijevanje među narodima i dugoročna međunarodna saradnja kroz Erasmus programe.

Saradnja između Internacionalnog univerziteta Travnik i Tehničkog univerziteta Varna temeljiti će se na pružanju podrške aktivnostima koja će biti od interesa za univerzitete, a to su  razmjena studenata, nastavnog osoblja za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne posjete, razmjena istraživača, zajednička izdanja i razmjena radova i publikacija, saradnja na zajedničkim predmetima istraživanja, organizovanje zajednički seminari i konferencija i zajedničko vođenje diplomskih projekata i radova.

Oba univerziteta će zajedničkim snagama tražiti sredstva iz nacionalnih i međunarodnih programa koja će omogućiti provođenje zajedničkih aktivnosti. U tu će svrhu povremeno slati zahtjeve za financiranje organizacijama koje podržavaju međunarodnu suradnju.

Back To Top