skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku kojeg predstavlja i zastupa V.D. Rektor Rajko Kasagić, pozdravio je i u potpunosti prihvatio inicijativu Europske komisije, te preporuke i načela Europske povelje za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača,  davanjem Izjave o pristupanju Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja istraživača.

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača su dokumenti od izuzetne važnosti koji će doprinijeti zapošljavanju visoko kvalificiranih istraživača i uspostavljanju motivirajuće radne sredine za istraživače. Internacionalni univerzitet Travnik će razmjenjivati iskustva dobre prakse s ostalim članovima ove inicijative, a naročito s onima koji su direktno uključeni u postupak zapošljavanja istraživača.

EURAXESS predstavlja paneuropsku inicijativu, koju podržava preko 40 zemalja. EURAXESS pruža pristup informacijama iz svih ovih zemalja, uključujući i mrežu tačaka koje pružaju direktne, lične usluge istraživačima koji žele svoju karijeru nastaviti u nekoj drugoj europskoj zemlji. EURAXESS pruža podršku mobilnim istraživačima, ali i naučnim institucijama u potrazi za vrhunskim stručnim kadrom. Ova inicijativa jedna je od ključnih u okviru angažmana Europske Unije za uklanjanje prepreka slobodnom kretanju znanja unutar Europe i osnaživanje međunarodne mobilnosti istraživača, studenata, naučnika i predavača.

Dokumenti:

Evropska povelja za istraživače i Kodeks zapošljavanja istraživača

Izjava o pristupanju Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja istraživača (BH verzija)

Izjava o pristupanju Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja istraživača (Engleska verzija)

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Europska komisija usvojila je Europsku povelju za istraživače (Povelja) u martu 2005. godine i Kodeks o zapošljavanju istraživača (Kodeks). Ova dva dokumenta sadrže 40 načela koja su upućena istraživačima, poslodavcima i financijerima u javnom i privatnom sektoru.

Povelja daje upute o ulozi, odgovornosti i pravima istraživača, njihovih poslodavaca i organizacija koje financiraju djelatnost. Svrha navedenih načela je osigurati odnos između uključenih strana koji pridonosi uspješnom stvaranju, prijenosu i raspodjeli znanja te utječe na razvoj karijere istraživača.

Kodeks nastoji unaprijediti postupak zapošljavanja, kako bi odabir kandidata bio pravedniji i transparentniji i predlaže različite načine ocjenjivanja sposobnosti. Načela tih dvaju dokumenata imaju za cilj osigurati ista prava i obveze istraživačima bez obzira na to gdje u Europi rade. Europska povelja definira prava i obveze istraživača i organizacija u kojima oni rade, a Kodeks o zapošljavanju istraživača upućuje na jednakost postupka zapošljavanja prema svim istraživačima u Europi i povećanje transparentnosti procesa zapošljavanja.

Back To Top