skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Naučne baze

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

CEEOL je repozitorij koji nudi specijalizirane i sveobuhvatne kolekcije radova u cjelovitom tekstu iz oblasti društvenih i humanističkih nauka iz Centralne i Istočne Evrope. Veliki broj časopisa koji izlaze u BiH dostupan je u ovom repozitoriju.

Science Direct

Science Direct jedna je od vodećih multidisciplinarnih baza podataka koja omogućava pretragu cjelovitih tekstova i bibliografskih informacija.

Web of Science

Web of Science omogućava pristup multidisciplinarnim bazama koje sadrži bibliografske informacije, sažetke članaka i citirane reference iz svjetskih naučnih časopisa, knjiga i zbornika sa konferencija.

Online izvori s otvorenim pristupom

 • DOAJ (Directory of Open Access Journals) – preko ovog direktorija moguće je pristupiti značajnom broju naučnih časopisa otvorenog pristupa iz različitih oblasti.
 • DOAB (Directory of Open Access Books) – preko ovog direktorija moguće je pristupiti velikom broju broju akademskih knjiga otvorenog pristupa iz različitih oblasti.
 • EUR-Lex omogućava pristup različitim dokumentima Evropske unije uključujući Official Journal of the European Union, sudsku praksu i međunarodne sporazume.
 • ODS – sistem za pristup službenim dokumentima UN-a.
 • SCIndeks (srpski nacionalni citatni indeks) – referira naučne periodične publikacije koje izlaze u Republici Srbiji. Sadrži bibliografski opis članaka, sažetke radova i sve citirane reference, a članci objavljeni u časopisima otvorenog pristupa dati su u punom tekstu.
 • Hrčak (portal naučnih časopisa Republike Hrvatske) – omogućava slobodan pristup velikom broju naučnih i stručnih časopisa iz različitih oblasti. Člancima je moguće pristupiti u punom tekstu. Među njima su i:
 • REPEC   – Ova baza nastala je zajedničkim zalaganjem volontera iz preko 50 zemalja, s ciljem razmjene informacija i istraživanja iz oblasti ekonomije. Suština projekta je decentralizirana baza radnih materijala, članaka i softverskih komponenti. REPEC-ovi materijali su besplatni.
 • OPEN J-Gate – Open J-Gate je portal za  pristup svjetskim časopisima I milionioma članak iz on-line časopisa. Osim toga, Open J-Gate je I baza koja sadrži oko 4000 akademskih, istraživačkih i industrijskih časopisa od kojih su više od 1500 peer-reviewed akademski časopisi.
 • OpenDOAR  – OpenDOAR predstavlja direktorij akademskih repozitorija  sa slobodnim pristupom. Nudi mogućnost pretrage po repozitoriju, ali i njihovog sadržaja. Korist ove baze ogleda se u mogućnosti besplatnog korištenja naučnih I stručnih radova.
 • OAIster – OAIster je projekt University of Michigan Digital Library Production Service.Svrha projekta je kreirati digitalnu  zbirku akademskih elektronskih izvora na jednom mjestu.
 • Google Scholar – Google Scholar pruža mogućnost pretraživanja naučne litarature zastupljene u razlilčitim izvorima kao što su: knjige, članci, sažeci, recenzije i dr.Wikipedia – Besplatna online enciklopedija

Izbor bosanskohercegovačkih online dostupnih pravnih i srodnih časopisa:

Back To Top