skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik izvodi se nastava u dva modela: 3+2+3 ili 4+1+3, što znači tri odnosno četiri godine dodiplomskog studija, dvije odnosno jedna godina magistarskog te tri godine doktorskog studija. Na svim studijskim programima student može birati po kojem modelu želi studirati.

Studijski programi na I, II i III ciklus; 3+2+3 i 4+1+3) su:

  • Informacione tehnologije
  • Računarski sistemi i mreže
  • Softversko programiranje

Kompetencije

Završetkom prvog ciklusa studija Fakulteta informacionih tehnologija, u skladu sa programom studija, polaznik stiče kompetencije potrebne za projektovanje, implementaciju, održavanje i sigurnost poslovnih informacijskih sistema i upravljanje informacijskim sistemima i projektima srednjeg i višeg stepena složenosti, te mogućnost nastavka visokog obrazovanja na drugom ciklusu studija. Kompetencije stečene studijem programskog sadržaja u skladu sa ovim programom mogu se podijeliti na opće i posebne. Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji posjeduje potrebna znanja iz osnovnih informatičkih disciplina i specifične vještine za sagledavanje poslovnih procesa u različitim djelatnostima, koji na adekvatan način projektuje, razvija i koristi savremene informacione tehnologije.

Zvanje koje student stiče završavanjem studija je:

I ciklus:

  • Bakalaureat/bachelor – inžinjer informacionih tehnologija sa naznakom 180 ECTS ili 240 ECTS i nazivom završenog studijskog programa

II ciklus:

  • Magistar informacionih tehnologija sa naznakom studijskog programa

III ciklus:

  • Doktor informacionih nauka sa naznakom studijskog programa
Back To Top