skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Školarina za dodiplomski studij

 • Školarina za Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet za medije i komunikacije i Ekološki fakultet
  VANREDNI STUDENTI
2.500,00 KM
 • Školarina za Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet za medije i komunikacije i Ekološki fakultet
  REDOVNI STUDENTI
2.000,00 KM
 • Školarina za Saobraćajni fakultet, Fakultet politehničkih nauka i Fakultet informacionih tehnologija
  VANREDNI STUDENTI
3.000,00 KM
 • Školarina za Saobraćajni fakultet, Fakultet politehničkih nauka i Fakultet informacionih tehnologija
  REDOVNI STUDENTI
2.500,00 KM

Školarina za postdiplomski studij

 • Školarina za Ekonomski fakultet, Fakultet za medije i komunikacije i Ekološki fakultet
  studenti koji su završili po sistemu (3+2)
7.000,00 KM
 • Školarina za Ekonomski fakultet, Fakultet za medije i komunikacije, Ekološki fakultet i Pravni fakultet
  studenti koji su završili po sistemu (4+1)
4.000,00 KM
 • Školarina za Saobraćajni fakultet, Fakultet politehničkih nauka i Fakultet
  informacionih tehnologija – studenti koji su završili po sistemu (3+2)
7.500,00 KM
 • Školarina za Saobraćajni fakultet, Fakultet politehničkih nauka i Fakultet
  informacionih tehnologija – studenti koji su završili po sistemu (4+1)
5.000,00 KM

Školarina za doktorski studij

 • Školarina za Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet za medije i komunikacije i Ekološki fakultet,
 • Saobraćajni fakultet, Fakultet politehničkih nauka i Fakultet informacionih
  tehnologija – studenti koji su završili po predbolonjskom sistemu
12.000,00 KM
 • Školarina za Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet za medije i komunikacije, Ekološki fakultet,
  Saobraćajni fakultet, Fakultet politehničkih nauka i Fakultet informacionih
  tehnologija – studenti koji su završili po bolonjskom sistemu
15.000,00 KM

Ostali troškovi

 • Upisni materijal ( Index; ŠV obrasci; upisni list; semestralni list)
50,00 KM
 • Priznavanje ispita
150,00 KM
 • Obnova godine
400,00 KM
 • Uvjerenje o položenim ispitima
20,00 KM
 • Prijava završnog rada i prakse (trogodišnji studij)
400,00 KM
 • Prijava diplomskog rada (četvorogodišnji studij)
250,00 KM
 • Potvrda o studiranju
5,00 KM
 • Ispisnica sa Fakulteta
500,00 KM
 • Prijava za polaganje ispita
3,00 KM
 • Provjera diplome
100,00 KM
+17% PDV
 • Cijena kotizacije za učešće na online konferenciji / savjetovanju za autore
100,00 KM sa PDV-om
 • Cijena kotizacije za učešće na online konferenciji / savjetovanju za koautore
50,00 KM sa PDV-om
 • Cijena kotizacije za učešće na online konferenciji/savjetovanju za redovne studente I ciklusa studija (autori i koautori)
Oslobođeni plaćanja kotizacije
 • Izdavanje duplikata Uvjerenja sa učešća na konferenciji / savjetovanju / seminaru
50,00 KM
 • Održavanje obuke / seminara stručnog usavršavanja za licencirane ispitivače, predavače i instruktore vožnje
3000,00 KM
 • Revers dokumenata
30,00 KM 
 • Reizdavanje indexa
50,00 KM 
 • Izdavanje duplikata diplome i dodatka diplome
250,00 KM 

Studenti mogu izvršiti uplatu školarine na sljedeće brojeve žiro računa:

UniCredit bank:                    338 670 221 879 7234
Raiffeisen bank:                   161 055 00 200 400 38
NLB Tuzlanska banka:           132 400 200 87 28 626

Svrha:        Školarina
Primalac:     INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

Posebna pogodnost za studente je plaćanje školarine u ratama.

Upute za uplatu na devizni račun:

Uplate se mogu vršiti samo u EURIMA na sljedeći račun:

Primatelj: Internacionalni univerzitet Travnik
Unicredit bank dd Mostar
BA 39 3386704818856529
SWIFT: UNCRBA 22
ACCOUNT: 20014859101

Back To Top