skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

 

Ekonomski fakultet

Studijski programi su:
 • Bankarstvo i osiguranje
 • Finansije, računovodstvo i revizija
 • Preduzetništvo i samozapošljavanje
 • Marketing i trgovina
 • Turizam i hotelijerstvo
 • Poslovna ekonomija
 • Poslovni menadžment
 • Poslovna informatika
 • Finansijska tržišta, instrumenti i institucije
 • Menadžment u obrazovanju
 • Menadžment u zdravstvu

Potrebni dokumenti za upis na dodiplomski studij:

 • Zahtjev za upis sa tačno naznačenim odsjekom na koji se konkuriše
 • Diploma o završenoj srednjoj školi ili višoj školi
 • Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole
 • Nostrifikacija diplome srednje škole ako je završena van BiH
 • Rodni list (ne stariji od šest mjeseci)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa drugih Fakulteta
 • Dvije fotografije 6 x 4
 • Dokaz o uplati školarine ( uplatnica )

Pomenuti studijski programi biće organizirani u trogodišnjem  (180 ECTS) i četvrogodišnjem  (240 ECTS)  trajanju, odnosno po sistemu 3+2 i 4+1.

Back To Top