skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku svojim radom i razvojnom strategijom jamči međunarodnu saradnju i mobilnost nastavnog osoblja i studenata. Kao privatna visokoškolska institucija, s dugoročnim pogledom na opstanak u danom okruženju, odlučna u namjeri da svojim studentima pruži znanja koja će im biti vodilja u karijeri, a ne samo osnovica za stjecanje zvanja, ima pred sobom težak zadatak – utoliko prije što bez ikakve društvene podrške nastoji da unese nove poglede u razvoj privrede i društva. Međunarodna saradnja zahtijeva od visokoškolske ustanove implementaciju međunarodnih i međukulturalnih obilježja u nastavni proces, istraživanja i prateće aktivnosti, a sve to s ciljem potpunog uključivanja univerziteta u regionalne, europske i svjetske tokove iz područja znanosti, transfera znanja i visokog obrazovanja.

Mobilnost i međunarodna saradnja predstavljaju jednu od ključnih područja strategije Europa 2020, a koji se prožimaju kroz tri inicijative u poglavlju obrazovanja. Također, drugim milenijumskim razvojnim ciljem, ali i u 4. poglavlju Programa održivog razvoja do 2030. ukazuje se na važnost obrazovanja i potrebu za njegovim daljnim razvojem. Shodno sa

navedenim, Univerzitet nastoji da u okviru svojih mogućnosti, prati i inkorporira svjetske tekovine u vlastiti razvoj, ali i u njegovu inkluziju u društvo. Činjenica je da bh. Obrazovni sistem može napredovati samo ukoliko je usklađen sa zahtjevima Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i Europskog istraživačkog prostora (ERA). Temeljem pomenutih dokumenta, ali i brojnih drugih, napravljena je Strategija razvoja Univerziteta iz koje proističe i Strategija za međunarodnu suradnju.

Strategija za međunarodnu suradnju sadržava temeljena načela međunarodne suradnje, viziju, misiju i ciljeve, kako ove strateške tako i one koje se odnose na međunarodnu suradnju.

Cijeli tekst Strategije međunarodne saradnje Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku možete preuzeti u  dokumentu Strategija međunarodne saradnje.

Prilog Strategiji međunarodne saradnje.

Back To Top