skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekološkom fakultetu izvodi se nastava u dva modela: 3+2+3 ili 4+1+3, što znači tri odnosno četiri godine dodiplomskog studija, dvije odnosno jedna godina magistarskog te tri godine doktorskog studija. Na svim studijski programima student može birati po kojem modelu želi studirati.

Odsjeci i studijski programi na I ciklusu (3+2+3 i 4+1+3) su:

 • Primjenjena ekologija
 • Zaštita životne sredine

Studijski programi na II ciklusu (3+2+3 i 4+1+3) su:

 • Ekologija i okolinsko upravljanje
 • Inžinjerstvo zaštite životne sredine
 • Očuvanje biodiverziteta
 • Održivi razvoj i obnovljivi izvori energije

Studijski programi na III ciklusu (3+2+3 i 4+1+3) su:

 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Inžinjerstvo zaštite životne sredine
 • Zaštita okoliša u gradovima
 • Biodiverzitet
 • Održivi razvoj

Kompetencije

Cilj obrazovanja studenata na ovom fakultetu jeste osposobljavanje stručnjaka koji će biti sposobni da samostalno djeluju i unapređuju mjere za zaštitu okoliša, mjere prevencije i predostrožnosti, te metode nadzora nad proizvodnim tokom čitavog životnog vijeka. Obrazovanje na ovom studiju će omogućiti studentu da razvija nephodnu kreativnost i snalaženje u novim situacijama prilikom rješavanja konkretnih problema u struci. Studenti koji završe neki od programa Ekološkog fakulteta mogu da se zaposle u državnim organima, vladinim i nevladinim organizacijama, zavodima za zaštitu prirode, zdravlja i urbanizma i drugim koji se bave realizacijom ekoloških projekata, preduzećima i vaspitno-obrazovnim ustanovama i drugim organizacijama koje imaju za cilj očuvanje i poboljšanje životne sredine.

Zvanje koje student stiče završavanjem studija je:

I ciklus:

 • Bakalaureat/bachelor inžinjer ekologije sa naznakom 180 ECTS, odnosno 240 ECTS bodova i nazivom završenog studijskog programa

II ciklus:

 • Magistar ekologije sa naznakom studijskog programa

III ciklus:

 • Doktor ekoloških nauka sa naznakom studijskog programa
Back To Top