skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 25. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 25. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 25. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK U TRAVNIKU

 

organizuje

 25. Međunarodnu konferenciju

” ENERGETSKA KRIZA KAO KLJUČNI IZAZOV ZA
EKONOMIJE, VLADAVINE PRAVA I MEDIJSKE
SLOBODE ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA SA
POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU“

  

 16– 17. decembar 2022. godine

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku,

Aleja Konzula – Meljanac b.b.

Bosna i Hercegovina

KOMUNIKACIJA I INFORMACIJE

Internacionalni univerzitet Travnik

 Info centar Sarajevo

Tel.: + 387 33 717 011

Fax.: +387 33 717 010

 

Informacije, prijava i dostava sažetaka:

e-mail: [email protected]

Informacije u vezi uplate kotizacije:

e-mail: [email protected]

U prilogu se nalazi Prvi poziv na latinici, ćirilici i engleskom jeziku, upute autorima i izjava o autorstvu.

 

Back To Top