skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 23. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 23. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 23. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU I FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK U TRAVNIKU

u saradnji sa

METROPOLITAN UNIVERZITETOM TIRANA, ALBANIJA

organizuju

23. Međunarodnu konferenciju

OTPORNOST EKONOMIJE, PRAVA I MEDIJA U USLOVIMA NEIZVJESNOSTI GLOBALNO I REGIONALNO SA POSEBNIM OSVRTOM NA ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA

koje će se održati 17. i 18. decembra 2021. godine

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik,  Aleja Konzula – Meljanac b.b.

Bosna i Hercegovina

KOMUNIKACIJA I INFORMACIJE

Internacionalni univerzitet Travnik

 Info centar Sarajevo

Tel.: + 387 33 717 011

Fax.: +387 33 717 010

Informacije, prijava i dostava sažetaka:

e-mail: [email protected]

Informacije u vezi uplate kotizacije:

e-mail: [email protected]

U prilogu se nalazi Prvi poziv na latinici, ćirilici i engleskom jeziku, upute autorima i izjava o autorstvu.

  1. Prva obavijest 23. MK
  2. Prva obavijest 23. MK -cirilica
  3. Prva obavijest 23. MK – engleski
  4. IZJAVA
  5. Uputstvo autorima
  6. Instructions to authors

 

 

Back To Top