skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 26. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 26. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU
FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU
u saradnji sa
FAKULTETA ZA LOGISTIKO UNIVERZA V MARIBORU,
SLOVENIJA
DURBAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SOUTH AFRICA
JU CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU

organizuju

26. Međunarodnu konferenciju

“ENERGETSKA TRANZICIJA U EUROPI
I ODRŽIVA MOBILNOST S IZAZOVIMA
NA STANJE U BOSNI I HERCEGOVINI”

 

09– 10. juni 2023. godine

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku,

Aleja Konzula – Meljanac b.b.

Bosna i Hercegovina

KOMUNIKACIJA I INFORMACIJE

Internacionalni univerzitet Travnik

 Info centar Sarajevo

Tel.: + 387 33 717 011

Fax.: +387 33 717 010

 

Informacije, prijava i dostava sažetaka:

e-mail: [email protected]

Informacije u vezi uplate kotizacije:

e-mail: [email protected]

U prilogu se nalazi Prvi poziv na latinici, ćirilici i engleskom jeziku, upute autorima i izjava o autorstvu.

 

Back To Top