skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na XX Međunarodnoj konferenciji razmatran značaja i uticaj digitalizacije i informatizacije na ekonomiju i globalizaciju, vladavinu prava i medije

„Ekonomija i globalizacija, vladavina prava i mediji  u uslovima digitalizacije u zemljama zapadnog Balkana“ naziv je 20. Međunarodne konferencije koju je organizirao Internacionalni Univerzitet Travnik u saradnji sa akademskim partnerima Univerzitetom Ruse „Angel Kanchev“ – Bugarska i Univerzitetom za audiovizuelne…

Pročitaj više

Održano XIX Međunarodno savjetovanje „Inovativnost i istraživanje u funkciji tehničko – tehnoloških promjena u saobraćaju, ekologiji i logistici“

U organizaciji Saobraćajnog i Ekološki fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,  ove godine na Vlašiću je održano XIX Međunarodno savjetovanje pod nazivom „INOVATIVNOST I ISTRAŽIVANJE U FUNKCIJI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH PROMJENA U SAOBRAĆAJU, EKOLOGIJI I LOGISTICI“ sa akademskim partnerima Univerzitet za audiovizuelne…

Pročitaj više

XIX Međunarodno savjetovanje – prva obavijest

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, Saobraćajni fakultet Travnik i Ekološki fakultet Travnik ove godine organizuju XIX Međunarodno savjetovanje „INOVATIVNOST I ISTRAŽIVANJE U FUNKCIJI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH PROMJENA U SAOBRAĆAJU, EKOLOGIJI I LOGISTICI“ sa akademskim partnerima Univerzitetom za audiovizuelne umjetnosti ESRA, Sjeverna Makedonija i Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta…

Pročitaj više

Održana XVIII Međunarodna konferencija na Vlašiću: Znanje je glavni pokretač svih procesa i resurs koji BiH može dovesti do pozitivnih promjena

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku u saradnji sa akademskim partnerom Univerzitet Indonezija, Depok, organizovao je XVIII Međunarodnu konferenciju pod nazivom “Trendovi razvoja zemalja Zapadnog Balkana zasnovani na znanju sa posebnim osvrtom na BiH u procesu pristupanja EU” koja je održana…

Pročitaj više

Zaključci sa 17. Međunarodnog savjetovanja će biti od velikog značaja izvršnoj vlasti u programiranju i implementaciji razvojnih projekata

U organizaciji Saobraćajnog i Ekološkog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik i u saradnji s akademskim partnerima Rezekne univerzitetom Latvija, Univerzitetom Janusz Korczak Poljska, Univerzitetom Udine Italija i Ekološkim istraživačkim institutom Italija, na Vlašiću je održano 17. Međunarodno savjetovanja  pod nazivom “Trendovi,…

Pročitaj više

Internacionalni univerzitet Travnik organizovao 16. Međunarodnu konferenciju na Vlašiću: BiH uz pomoć akademske zajednice može poboljšati ekonomski položaj

Internacionalni univerzitet Travnik u saradnji sa akademskim partnerom Nahičevan univerzitetom iz Azerbejdžana na Vlašiću je organizovao 16. Međunarodnu konferenciju pod nazivom „Ekonomsko, pravno, komunikacijski aspekti zemalja Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na BiH u procesu pristupa Evropskoj Uniji”. Konferenciji su prisustvovali, između…

Pročitaj više
Back To Top