skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

XIX Međunarodno savjetovanje – prva obavijest

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, Saobraćajni fakultet Travnik i Ekološki fakultet Travnik ove godine organizuju XIX Međunarodno savjetovanje INOVATIVNOST I ISTRAŽIVANJE U FUNKCIJI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH PROMJENA U SAOBRAĆAJU, EKOLOGIJI I LOGISTICI“ sa akademskim partnerima Univerzitetom za audiovizuelne umjetnosti ESRA, Sjeverna Makedonija i Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Republika Srbija.

Prvu obavijest možete preuzeti u prilogu: bosanski engleski srpski

XIX Međunarodno savjetovanje – prva obavijest

XIX Međunarodno Savjetovanje – Prva Obavijest

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, Saobraćajni fakultet Travnik i Ekološki fakultet Travnik ove godine organizuju XIX Međunarodno savjetovanje INOVATIVNOST I ISTRAŽIVANJE U FUNKCIJI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH PROMJENA U SAOBRAĆAJU, EKOLOGIJI I LOGISTICI“ sa akademskim partnerima Univerzitetom za audiovizuelne umjetnosti ESRA, Sjeverna Makedonija i Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu, Republika Srbija.

Prvu obavijest možete preuzeti u prilogu: bosanski engleski srpski

Back To Top