skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Zajednička akcija čišćenja studenata Ekološkog fakulteta Travnik i učenika OŠ Travnik

Zajednička Akcija čišćenja Studenata Ekološkog Fakulteta Travnik I Učenika OŠ Travnik

Profesori i asistenti na Ekološkom fakultetu Travnik u saradnji sa Udruženjem građana “Ruke” koje implementira projekat „Let’s Do It” održali su edukativno predavanje za studente i učenike OŠ Travnik o zaštiti životne sredine.

Cilj predavanja bio je da se podigne ekološka svijest mladih o značaju i narastanju otpada na zelenim površinama. U formiranju ekološke kulture mladih važnu ulogu ima sistem ekološkog obrazovanja i vaspitanja. Kroz zanimljiva predavanja i radionice studenti su imali priliku dodatno unaprijediti svoje znanje o ekologiji, dok su učenici saznali kako i na koji način mogu doprinijeti očuvanju životne sredine. Nakon predavanja studenti i učenici su upriličili zajedničku akciju prikupljanja otpada na području Travnika.

 

Back To Top