skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Praktična nastava studenata Ekološkog fakulteta Travnik na rijeci Lašvi

Praktična Nastava Studenata Ekološkog Fakulteta Travnik Na Rijeci Lašvi

U sklopu predmeta Monitoring zaštite životne sredine studenti Ekološkog fakulteta Travnik su dana 19.05. 2022. godine imali terensku nastavu na rijeci Lašvi.  Zahvaljujući savremenoj opremi koja je nabavljena u sklopu Ecobias projekta, studenti su uzeli uzorke sa dvije lokacije i obradili tematiku Uzorkovanja riječnih voda i sedimenta rijeke Lašve. Nakon što su završii terenski dio nastve, studenti su se vratili u laboratoriju Ekološkog fakulteta gdje su izvršili analizu te mikroskopirali izuzete uzorke.

Back To Top