skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Terenska nastava studenata Ekološkog fakulteta Travnik i Fakulteta politehničkih nauka Travnik

Terenska Nastava Studenata Ekološkog Fakulteta Travnik I Fakulteta Politehničkih Nauka Travnik

Zbog  potrebe kvalitetne organizacije i realizacije praktične nastave tokom akademske godine predstavnici Ekološkog fakulteta i Fakulteta politehničkih nauka Travnik organizovali su za studente terensku nastavu i posjetu HE “Jajce I” i Termoelektrani Kakanj.

Studenti su imali priliku upoznati se sa zaštitom okoliša kao i sa elektro postrojenjem hidroelektrane. U okviru praktične nastave tokom posjete Termoelektrani Kakanj  studenti su se upoznali sa inžinjerstvom zaštite životne sredine kao i sa elektro postrojenjem termoelektrane. Kvalitet nastavnog procesa će odrediti i kvalitet cjelokupnog studija, čiji je cilj osposobljavanje studenata. Neophodno je uspostaviti ravnotežu između opšteteorijskih i specifičnih stručnih znanja studenata koji se obrazuju u ekologiji i elektroenergetici. Studente su vodili predmetni nastavnik prof. dr. Suad Obradović i asistentica Aida Varupa.

Posjeta studenata HE “Jajce I”

Back To Top